Wmo-vervoer geregeld te laat

23.1.029 Maatschappelijke Ontwikkeling

Trefwoorden: vervoer, zorgaanbieders

Een man is niet tevreden over het Wmo-taxivervoer. Er gaat steeds wat mis. Als de man het meldt dan krijgt hij van de door de gemeente aangewezen vervoerder de erkenning dat zijn klacht gegrond is. Er worden vervolgens excuses gemaakt met soms een (minimale) tegemoetkoming. Wat hij echter wil, is dat de dienstverlening verbetert. De vervoerder biedt daarop echter geen perspectief. Na de zoveelste gegrondverklaring van zijn melding wil de man graag dat de gemeente actie onderneemt zodat de dienstverlening in het vervolg goed verloopt.
Uit het onderzoek dat de ombudsman instelt, blijkt dat de man in 10% van zijn ritten te laat wordt opgehaald. Gemiddeld is de taxi dan 16 minuten te laat. Tijdens het onderzoek laat de gemeente weten dat zij regelmatig contact heeft met de vervoerder en op de hoogte is van de problemen. De gemeente legt inzichtelijk uit dat die te maken hebben met diverse factoren waaronder personeelskrapte en hoog ziekteverzuim. Over het algemeen is de gemeente echter tevreden over de uitvoering van het Wmo-taxivervoer.
De gemeente ziet echter ook dat er nog verbeterpunten zijn maar dat bijvoorbeeld krapte op de arbeidsmarkt het lastig maakt om de verbeteringen door te voeren. De vervoerder verwacht volgens de gemeente binnen afzienbare tijd de grootste problemen te hebben overwonnen. Welke problemen wordt door de vervoerder of de gemeente niet benoemd. Gelet op de klachten van de man is het aannemelijk dat het hierbij onder andere gaat over het (regelmatig) te laat komen van het Wmo-taxivervoer.
Omdat de man vóór zijn bezoek aan de ombudsman al regelmatig te horen heeft gekregen dat de vervoerder hoopt ‘de problemen binnenkort te hebben opgelost’, kan de ombudsman zich voorstellen dat de man moeite heeft om hierop te vertrouwen. Nu de gemeente spreekt over ‘binnen afzienbare tijd’ doet de ombudsman aan de gemeente de aanbeveling om haar over twee maanden te informeren over de nakoming van de toezegging (welke problemen zijn opgelost en hoe). Tot die tijd is het advies van de ombudsman aan de man om zijn klachten bij het gratis telefoonnummer van de vervoerder te blijven melden als de Wmo-taxi onverhoopt toch te laat komt. Zo kan de gemeente eventuele (recente) klachten betrekken in haar reactie op de aanbeveling van de ombudsman.