Niemand weet hoe het zit

22.1.057 Stadsontwikkeling

Trefwoorden: cameratoezicht, fietsenstallingen, informatieverstrekking

En vrouw meldt dat haar elektrische fiets 4 dagen eerder is gestolen vanuit de bewaakte stalling in de Pelsterstraat. Ze heeft de politie gebeld, maar die verwees haar naar de gemeente. Toen ze de gemeente belde, verwees die haar weer naar de politie. De vrouw heeft van de gemeente wel begrepen dat de camerabeelden van de bewaakte fietsenstalling maar 10 dagen bewaard worden en omdat ze van het kastje naar de muur gestuurd wordt, weet ze niet hoe ze die kan veiligstellen. Dat is de reden dat ze de ombudsman benadert.
Vanwege de korte termijn vraagt de ombudsman bij de klachtenfunctionaris van de gemeente om de beelden veilig te stellen. Dezelfde dag meldt de gemeente dat alleen de politie de beelden kan laten veiligstellen. Daarvoor is een aangifte noodzakelijk. Dat had de vrouw echter de avond van de diefstal al online gedaan. Het ging immers om een dure elektrische fiets die de vrouw niet voor niets in een bewaakte fietsenstalling parkeerde. De volgende dag wijst de gemeente op de mogelijkheid om via de website contact op te nemen met de beheerder met de vraag of die de beelden kan opslaan of bewaren. Aangezien de tijd verstrijkt en er weer een weekend voor de deur staat, heeft de ombudsman de vrouw op deze suggestie gewezen om daarmee ook die mogelijkheid niet onbenut te laten, zolang niet duidelijk was wie de camerabeelden daadwerkelijk zou kunnen veiligstellen. De beheerder meldt per ommegaande dat hij in verband met privacywetgeving niet bij de camerabeelden kan. Voorts meldt hij hetzelfde als wat de vrouw eerder al bij de gemeente had gehoord.

Weer enkele dagen later laat de gemeente weten dat de camera’s in deze fietsenstalling alleen worden gebruikt voor live toezicht. Dat wil zeggen dat als de intercom wordt ingedrukt, de medewerker in de meldkamer live kan meekijken in de stalling. Er worden geen beelden opgeslagen en er valt dus ook niets veilig te stellen.
Als de vrouw dit verneemt, vindt ze dat er een verkeerde verwachting is gewekt. De suggestie dat het om een bewaakte fietsenstalling gaat, klopt dus niet.

De ombudsman bekijkt de situatie ter plaatse en constateert dat op het grotere gele informatiebord is aangegeven dat het stallen geheel op eigen risico is. Wel valt op dat dit met veel kleinere letters is aangegeven dan de informatie over de camera’s. Naast dat het onduidelijk is welke boodschap de gemeente wil uitzenden met het bord met de tekst “Deze ruimte is voorzien van camera’s” lijkt er onbalans in de boodschappen die de gemeente uitzendt naar de gebruikers van de fietsenstalling. Daar komt nog bij dat op de website van deze stalling nadrukkelijk is genoemd dat daar cameratoezicht is, hetgeen bij enkele andere fietsenstallingen in het centrum niet het geval is. De ombudsman constateert op grond hiervan dat de informatieverstrekking aan de vrouw en andere gebruikers van deze fietsenstalling niet duidelijk is. De vrouw heeft haar fiets niet terug, maar de klacht heeft toch zin gehad omdat de gemeente aan de hand van deze klacht de gelegenheid heeft om de kennis, ook binnen de organisatie, weer op peil te brengen.