Tekstgrootte
kleiner groter

Onderzoeken in 2018

Klik onder één van de onderstaande organisatie-onderdelen op de afgehandelde onderzoeken in 2018:

Gemeenteraad

College
Ongewenst dichtbij
Loopt niet los

Burgemeester
De Koning beslist

Ombudsman
Uitleg niet voldoende

Concernstaf
Shared Service Center
Toezegging wordt niet nagekomen
Nakomen toezegging duurt 2 jaar
Niet voortvarende klachtafhandeling
Steeds weer nieuwe gegevens nodig
Een personele aangelegenheid

Gemachtigde ontvangt geen besluit op bezwaar

Publieke Dienstverlening
Hoe ga je met elkaar om?
Parkeerregime niet duidelijk

GGD

Maatschappelijke Ontwikkeling
Problemen taxivervoer
Machtiging niet specifiek genoeg
Werkmaatschappijen

Stadsbeheer
Terugplaatsing bankje zit niet iedereen lekker
Niet concreet genoeg voor nader onderzoek
Harde wind zorgt voor schommelingen
Klachtenprocedure gaat niet volgens de regels

Stadstoezicht
Over de lijn
Een plekje op de markt

Stadsontwikkeling
Doet de gemeente iets? De buurt hoort niets
Niet goed geluisterd

(Geen) schutting te hoog
Geen rol voor de ombudsman
Eerst uitproberen
Betalen voor parkeervergunning voor gehandicapten
Onoverkomelijke drempel?
Zorgen over brandveiligheid
Niet tevreden met klachtafhandeling maar waarom?

Economische Zaken

Stadsdeelcoördinatie

Werk
Premie wordt niet uitbetaald

Inkomen
Uitkering ter overbrugging
Vertrouwenspersoon wordt gemist
7 jaar of 84 maanden?
Lening gewenst: welke schulden tellen mee?
Verzenddatum klopt niet
Zoekgeraakte stukken
Zoon in de problemen
Onduidelijke situatie roept vragen op
Spoedaanvraag bijzondere bijstand voor griffierechten
Nadere informatie is nodig
Onnodige gegevens opgevraagd
Antwoord laat op zich wachten
'Gehuwd met een bijstandsuitkering'
Uitkering geblokkeerd, maar waarom?
Uit de impasse
Net op tijd aan de bel getrokken
Meer informatie nodig
Veel klachten, geen mediation
Ondernemingsplan niet opnieuw beoordeeld

Maatschappelijke participatie

Deel deze pagina op