Tekstgrootte
kleiner groter

Onderzoeken in 2018

Klik onder één van de onderstaande organisatie-onderdelen op de afgehandelde onderzoeken in 2018:

College
Ongewenst dichtbij
Loopt niet los
Wanneer en hoe wordt de parkeerdruk gemeten?

Burgemeester
De Koning beslist

Ombudsman
Uitleg niet voldoende
Shared Service Center
Toezegging wordt niet nagekomen
Nakomen toezegging duurt 2 jaar
Niet voortvarende klachtafhandeling
Steeds weer nieuwe gegevens nodig
Een personele aangelegenheid

Gemachtigde ontvangt geen besluit op bezwaar
Het gaat niet alleen om afstand
Val door gemeentewagentje

Publieke Dienstverlening
Hoe ga je met elkaar om?
Parkeerregime niet duidelijk

Vele rijbewijzen, maar geen geldige

PG&Z

Maatschappelijke Ontwikkeling
Problemen taxivervoer
Machtiging niet specifiek genoeg
Eindelijk op zoek naar een woning

Stadsbeheer
Terugplaatsing bankje zit niet iedereen lekker
Overlast ringweg
Niet concreet genoeg voor nader onderzoek
Harde wind zorgt voor schommelingen
Klachtenprocedure gaat niet volgens de regels
Wie doet wat met afspraken over grafonderhoud?
Discussie over grafonderhoud
Sloot schoonmaken
Aansprakelijkheid omgekeerd als blad aan een boom

Stadstoezicht
Over de lijn
Een plekje op de markt

Stadsontwikkeling
Doet de gemeente iets? De buurt hoort niets
Niet goed geluisterd

(Geen) schutting te hoog
Geen rol voor de ombudsman
Eerst uitproberen
Betalen voor parkeervergunning voor gehandicapten
Onoverkomelijke drempel?
Geen reactie, wel actie
Zorgen over brandveiligheid
Niet tevreden met klachtafhandeling maar waarom?
Restitutie laatste kwartaal
Parkeerplaats opgeofferd

Werk
Premie wordt niet uitbetaald

Inkomen
Vertrouwenspersoon wordt gemist
7 jaar of 84 maanden?
Lening gewenst: welke schulden tellen mee?
Verzenddatum klopt niet
Zoekgeraakte stukken
Zoon in de problemen
Onduidelijke situatie roept vragen op
Spoedaanvraag bijzondere bijstand voor griffierechten
Nadere informatie is nodig
Onnodige gegevens opgevraagd
Antwoord laat op zich wachten
'Gehuwd met een bijstandsuitkering'
Uitkering geblokkeerd, maar waarom?
Uit de impasse
Werken wordt ontmoedigd (1)
Werken wordt ontmoedigd (2)
Net op tijd aan de bel getrokken
Meer informatie nodig
Wijziging komt uit de lucht vallen
Veel klachten, geen mediation
Ondernemingsplan niet opnieuw beoordeeld

Super ingewikkeld!
Gevolgen latere vaststelling inkomen
Bruto of netto?
Minder uitkering voor meer mensen?
Afhandelingstermijn aanvraag ver overschreden
Uitkering ter overbrugging
Uitkering valt tussen wal en schip

Deel deze pagina op