Zorgen over kinderopvang

Trefwoorden: communicatie, informatieverstrekking

Een gescheiden man maakt zich zorgen over zijn jonge dochters. Hij vindt dat ze te veel (3 dagen) en te lang (11 uur per dag) op de kinderopvang zijn. De man heeft zijn zorgen met WIJ gedeeld. Die zegt dat de GGD de kinderopvang voor beide dochters heeft geadviseerd. Het advies mag de man echter niet inzien. Vervolgens heeft de man contact opgenomen met de GGD. Die meldt dat alleen voor de oudste dochter, vanwege haar taalontwikkeling, kinderopvang is geadviseerd. Voor de jongste is geen advies afgegeven. Over de tijd (11 uur) is in het GGD-advies niets gezegd. De man beklaagt zich erover dat WIJ hem onjuist heeft geïnformeerd en hij wil alsnog actie van WIJ om te zorgen dat zijn dochters niet zo lang op de kinderopvang zijn en wendt zich tot de ombudsman.

Tijden kinderopvang
WIJ geeft in haar reactie aan dat de tijden die de man noemt (van 07.00 tot 18.00 uur) de openingstijden zijn van de kinderopvang en niet de tijden dat de kinderen daar daadwerkelijk zijn. Of de kinderen naar de kinderopvang gaan, is overigens een keuze van de moeder. Niet van WIJ. De ouders moeten daar onderling contact over onderhouden. De onvrede van de vader over de kinderopvang is meermaals met hem besproken. Als vader denkt dat het schadelijk is voor zijn kinderen en dat de opvang het niet goed doet, dan zou WIJ daarover, met toestemming van de man, contact op kunnen nemen met de opvang om dit te onderzoeken.

Advies GGD
Het advies van de GGD betreft Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en wordt voor maximaal 4 dagdelen (16 uur) geïndiceerd. Het advies wordt gegeven als een kind een achterstand heeft in de ontwikkeling van spraak en taal. Het consultatiebureau heeft dit met moeder besproken en zij is akkoord gegaan. Dit is altijd een mondelinge afspraak. Het consultatiebureau neemt geen contact op met de andere ouder en gaat ervan uit dat ouders elkaar hierover informeren. De andere ouder kan altijd contact opnemen met het consultatiebureau voor vragen of extra uitleg. De ombudsman concludeert dat het advies niet op schrift/papier staat. Daarbij is het ook geen advies van WIJ, maar van de GGD. Op dit punt handelde WIJ dan ook niet onbehoorlijk. Uit het app-verkeer maakt de ombudsman niet op dat WIJ heeft gezegd dat het advies van de GGD voor beide dochters geldt. Als WIJ spreekt over beide dochters dan gaat het over de mededeling dat kinderopvang een goede manier is om taalontwikkeling van kinderen te stimuleren. Dat geldt voor alle kinderen en dus ook voor de 2 dochters. Alleen zijn oudste dochter krijgt daarnaast een extra aanbod, namelijk de VVE.

Privacy
Er bestaan mogelijkheden voor tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang en de VVE. Een ouder kan bij WIJ aankloppen voor informatie hierover en ondersteuning krijgen bij de aanvraag van deze tegemoetkomingen. Aangezien het hoofdverblijf van de kinderen bij moeder is, kan zij een verzoek indienen voor een tegemoetkoming in de kosten. De vragen van de man over eventueel aangevraagde en verkregen toeslagen betreffen de financiële situatie van moeder. Het is niet aan WIJ om de man hierover te informeren. Als moeder dit wil, kan zij de man hier zelf over informeren.
De ombudsman concludeert dat uit het onderzoek naar voren komt dat het moeders besluit is dat beide dochters naar de kinderopvang gaan. Over hoelang zij per dag naar de opvang gaan, krijgt de ombudsman geen uitsluitsel. In principe is dat echter iets tussen moeder en de kinderopvang. De man maakt zich zorgen wat het (langdurig) verblijf van zijn kinderen op de opvang met ze doet. Het is heel vervelend dat hij zich zorgen maakt. Maar zoals WIJ heeft aangegeven kan deze met zijn toestemming hiernaar onderzoek doen.