Zonder toestemming gegraven

Trefwoorden: informatieverstrekking, procedure

Een vrouw beklaagt zich erover dat er in haar grond is gegraven zonder haar toestemming. De aannemer die daar bezig was, heeft aangegeven over alle benodigde vergunningen te beschikken. Omdat de vrouw het vreemd vindt dat er geen overleg met haar is gevoerd en ook geen toestemming is gevraagd, heeft ze meermaals bij de gemeente nagevraagd hoe het zit. Ook omdat er trillingsoverlast was en er schade ontstond aan haar woning die een rijksmonument is. De vrouw geeft aan dat de aannemer aan het werk was voor het Waterbedrijf en het energiebedrijf.

De ombudsman ziet dat in het Burgerlijk Wetboek staat dat de eigendom van een net, bestaande uit een of meer kabels of leidingen, dat in de grond van anderen is of wordt aangelegd, toebehoort aan de bevoegde aanlegger van dat net. De ombudsman verwijst de vrouw daarom voor haar klacht- dat er geen overleg is geweest en geen toestemming is verleend – naar de betreffende nutsbedrijven. Ook kan ze daar haar schadeclaim neerleggen. Die kan door de betreffende bedrijven beoordeeld worden. Als ze het vervolgens niet eens is met die beoordeling kan ze naar de burgerlijke rechter.

Op de vraag van de ombudsman of de vrouw een nader onderzoek wil naar het uitblijven van een duidelijk antwoord op haar vragen aan de gemeente blijft een antwoord uit. De ombudsman sluit daarom het dossier.