Woonomgeving ongeschikt

Trefwoorden: ondersteuning

Een vrouw heeft in verband met haar beperking 4 jaar geleden met urgentie een benedenwoning gekregen. Deze woning is op zichzelf geschikt, maar de woonomgeving is dat niet. De vrouw moet meermaals per dag rusten en dat lukt niet vanwege het lawaai van groepen kinderen die van en naar de gymzaal vlakbij haar gaan. Ook worden fietsen tegen haar gevel ‘gezet’ en blijven mensen voor haar slaapkamerraam staan praten. De vrouw kan niet goed meer functioneren door het gebrek aan rust. Ze heeft al het nodige ondernomen, maar zonder het gewenste resultaat. Deze problematiek was bekend bij WIJ voordat de vrouw ging verhuizen. Ook daarna heeft ze dit meermaals aangekaart bij WIJ, maar ze ervaart weinig ondersteuning. Ook niet bij het krijgen van een verhuiskostenvergoeding.
De ombudsman gaat op huisbezoek en stelt samen met de vrouw vast dat ze een aantal mogelijkheden heeft. Ze kan haar medisch specialist om een verklaring vragen dat het medisch noodzakelijk is om te verhuizen. Op basis daarvan kan ze een verhuiskostenvergoeding aanvragen. Als die wordt afgewezen kan ze bezwaar maken en zo nodig in beroep. Ook wijst de ombudsman op de mogelijkheid van onafhankelijke clientondersteuning. Omdat de vrouw niet tevreden is over het WIJ-team zou ze kunnen vragen om naar een ander WIJ-team te mogen gaan. Met het WIJ-team voor haar verhuizing had ze goede contacten. De vrouw gaat met deze opties aan de slag. Nu de vrouw op een rijtje heeft wat zij kan doen, wil zij zich richten op de toekomst. Een nader onderzoek door de ombudsman is voor de vrouw niet meer nodig.