WIJ beslist niet

Trefwoorden: hulp, ondersteuning

Een man voelt zich niet geholpen door WIJ Groningen als zijn kinderen problemen hebben op hun school. Zijn zoon moet van WIJ naar een andere school. De zoon mag echter niet naar de school van zijn keuze (A). Twee andere scholen (B en C), waar hij van WIJ heen zou moeten, zijn echter te ver weg en geven geen onderwijs in de goede richting, aldus de man. De ombudsman neemt de klachten in onderzoek.

Tekenen onder druk
De kinderen van de man hebben op school een (gewelds)incident meegemaakt waarna de man van school een brief moet ondertekenen. Maar deze brief bevat onwaarheden volgens de man. De WIJ medewerker heeft dit aan de school laten weten maar die blijft erbij dat de inhoud klopt en dat er getekend moet worden. De man voelt zich onder druk gezet en tekent toch omdat zijn dochter anders haar eindexamenjaar niet af kan maken op de school. Er is de ombudsman in haar onderzoek niet gebleken dat de WIJ medewerker de man hiervoor onder druk heeft gezet. Hij heeft enkel de boodschap van de school doorgegeven aan de man.

De keuze voor een andere school
Uit onderzoek van de ombudsman blijkt verder dat niet WIJ maar de school met de man en zijn zoon heeft gesproken over andere scholen en toen school B heeft voorgesteld. De man heeft vervolgens aan de WIJ-medewerker laten weten dat hij school B te ver weg vond. Bovendien wilde zijn zoon naar school A. De keuze van de zoon heeft de WIJ-medewerker vervolgens aan de school doorgegeven. Die heeft onderzoek gedaan maar school A had geen plek. Toen de WIJ-medewerker dit aan de man doorgaf, kwam de zoon met school C waar hij eventueel wel naar toe wilde. Ook deze keuze heeft de WIJ-medewerker aan de school doorgegeven. Die heeft contact opgenomen met school C en die had plek.

Rol van de WIJ medewerker
In deze beide gevallen is de WIJ medewerker de contactpersoon tussen de man en de school geweest: een zogenaamde Voortgezet Onderwijs (VO-) medewerker van WIJ. Hij heeft ten aanzien van de man en zijn kinderen niets bepaald of beslist. WIJ geeft aan dat zij dit verschillende keren (ook met behulp van een tolk) heeft geprobeerd uit te leggen aan de man. Hoewel WIJ dacht dat de man het uiteindelijk begreep, kwam de man hier toch steeds weer op terug.

De ombudsman stelt vast dat de WIJ medewerker heeft geprobeerd te helpen, maar dat de man andere hulp van hem verwachtte dan hij kon bieden. WIJ denkt achteraf dat het de man wellicht niet duidelijk is geweest wat de rol van een VO-WIJ medewerker is en welke verantwoordelijkheid de school heeft. Een leermoment voor WIJ om in vervolg bij een ondersteuningsvraag duidelijker aan te geven wat de VO-WIJ medewerker precies kan betekenen (en wat niet).