Wie regelt de nieuwe hulp?

Trefwoorden: informatieverstrekking, WMO-voorziening

Een vrouw met huishoudelijke hulp vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), krijgt te horen dat een andere zorgaanbieder verantwoordelijk wordt voor het leveren van de hulp. De vrouw klaagt dat het haar niet duidelijk wordt wie dit gaat regelen. De huidige zorgaanbieder wijst naar WIJ Groningen en WIJ wijst op zijn beurt naar de zorgaanbieder. De vrouw is er niet gerust op dat de overgang op tijd geregeld is, en is bang dat zij straks een tijd zonder hulp komt te zitten.
De ombudsman doet navraag bij de klachtenfunctionaris van WIJ. Deze meldt dat de overgang naar de nieuwe zorgaanbieder inmiddels geregeld is. Wie dit heeft gedaan is niet duidelijk, WIJ of de zorgaanbieder. Het is hoe dan ook goed nieuws voor de vrouw dat zij nu duidelijkheid heeft.