Wel of geen hangplek

Trefwoorden: klachtbehandeling, overlast/hinder

Een man ervaart veel overlast van jongeren voor zijn woning. Hij neemt daarover contact op met WIJ Groningen. Hij wil dat er snel actie wordt ondernomen. De man wil ook erkenning van WIJ dat de ruimte voor zijn woning wordt gebruikt als hangplek. Dat het dus geen incident is dat er jongeren voor zijn woning zorgen voor overlast. De jongerenwerkers van WIJ zijn regelmatig in gesprek met de jongeren, maar WIJ geeft ook aan dat het de verantwoordelijkheid van de ouders is hoe de jongeren zich gedragen.
De man is niet tevreden over de manier waarop WIJ handelt, hij heeft het gevoel dat er eigenlijk niets gebeurt en hij dient een klacht in. En dan ontstaan er misverstanden over en weer. Er komen gesprekken die door beide partijen anders worden beleefd. Is de klacht nu wel of niet naar tevredenheid afgehandeld? Wordt er nu wel of niet voldoende rekening gehouden met zowel de privacy van de man als de jongeren, etc. WIJ leeft in de veronderstelling dat de man heeft aangegeven tevreden te zijn met de klachtafhandeling, de man zegt dat het niet zo is.
Waar het natuurlijk om gaat is dat de man een einde wil aan de overlast voor zijn woning. De mogelijkheden van WIJ zijn echter beperkt. WIJ blijft in gesprek met de jongeren en de buurt, maar meer kan zij eigenlijk niet doen. Dat is teleurstellend voor de man, en de moeizame communicatie over en weer maakt het niet eenvoudiger om dat te accepteren.