Wat is de misdraging?

Trefwoorden: contactmaatregel, informatieverstrekking

Een man beklaagt zich over de contactregeling die hem door en voor de gemeente is opgelegd. Hij is daar vooraf niet over geïnformeerd. En hij weet ook niet wat hij heeft ge-/misdaan waardoor hij met deze maatregel wordt geconfronteerd. Hij is het er in ieder geval niet mee eens. De man laat diverse documenten achter bij de ombudsman.
Als de ombudsman deze stukken heeft bestudeerd, stelt ze vast dat de man enkele weken eerder een WOO-verzoek* heeft gedaan aan de gemeente. Uit navraag bij de gemeente blijkt dat die aanvraag nog in behandeling is bij de gemeente. Het verzoek gaat het om stukken over de contactregeling waarover de man zich ook bij de ombudsman beklaagd heeft. De ombudsman laat aan de man weten dat de reactie op zijn WOO-verzoek eerst zal moeten worden afgewacht. Ook of de gemeente in zal gaan op de vragen die hij daarbij heeft gesteld. Mocht de man na ontvangst van de reactie van de gemeente niet tevreden zijn over de beantwoording van zijn vragen, dan kan hij dat bij de ombudsman melden.

* WOO-verzoek is een verzoek om openbaarmaking van documenten op grond van de Wet Open Overheid.