Waarom nieuwe hoorzitting?

Trefwoorden: bezwaar, procedure

Een man heeft 5 maanden geleden een hoorzitting gehad over zijn bezwaarschrift tegen afwijzing van een subsidie. Terwijl de man wacht op de beslissing op zijn bezwaarschrift, krijgt hij een uitnodiging voor een nieuwe hoorzitting. Die zal 2 weken later plaatsvinden. De man begrijpt niet waarom er een nog een hoorzitting komt. Hij heeft alles immers al verteld. Hij neemt daarom contact op met de gemeente, maar wordt niet teruggebeld. Omdat de datum van de hoorzitting nadert, belt hij de ombudsman.
De ombudsman doet navraag bij de gemeente. De klachtenfunctionaris laat per ommegaande weten dat de man dezelfde dag nog zal worden gebeld om uitleg te geven. Met deze mededeling aan de man eindigen de bemoeienissen van de ombudsman.