Vragen blijven onbeantwoord

Trefwoorden: behandel-/reactietermijn, klachtbehandeling

Een man beklaagt zich erover dat hij na 4 maanden nog geen reactie van de gemeente heeft op zijn vraag. Zijn vraag gaat over de door de buren aangepaste bestrating op openbare grond. Daarnaast reageert de gemeente ook niet inhoudelijk op zijn klacht hierover en een aanvullende vraag over aansprakelijkheid die hij twee maanden later heeft ingediend.
Uit het onderzoek van de ombudsman blijkt dat de klachtenfunctionaris de klacht over het hoofd heeft gezien. Dat is de reden dat een reactie aan de man op zijn klacht is uitgebleven.
Daarnaast is de oorspronkelijke vraag van de man zonder duidelijke reden afgemeld in het systeem van de gemeente, terwijl er geen actie op is ondernomen. Voor beide fouten biedt de gemeente haar excuses aan.
Tijdens het onderzoek beantwoordt de gemeente alsnog de oorspronkelijke vraag van de man. De gemeente kan handhaven met betrekking tot de bestrating die is aangelegd op de openbare grond. De man kan een handhavingsverzoek doen bij de gemeente als hij daar aanleiding voor ziet. Op zo’n verzoek moet de gemeente een officieel besluit nemen. Als de man het niet eens is met het besluit kan hij daartegen bezwaar maken. Voor de ombudsman is hier verder geen rol weggelegd.
Over de aansprakelijkheid laat de gemeente weten verantwoordelijk te zijn voor de openbare ruimte. Als er sprake is van een gevaarlijke situatie, zal zij de bewoners hierop aanspreken. Tijdens het klachtonderzoek heeft de gemeente ter plekke gekeken of er sprake was van een gevaarlijke situatie bijvoorbeeld omdat er objecten op het openbare deel geplaatst zijn. Dit bleek niet het geval. Ook de ombudsman komt na een bezoek ter plaatse tot dezelfde conclusie. Mocht er in de toekomst wel sprake van zijn, dan kan de man dit bij de gemeente melden. Ook kan hij melding maken van een -in zijn ogen- gevaarlijke situatie. De gemeente moet hier dan op reageren.