Urgent geldgebrek

Trefwoorden: bijzondere bijstand

Een vader meldt zich omdat hij in een problematische financiële situatie zit. Hij heeft 3 kinderen, die tot enkele maanden geleden bij hun moeder woonden. Totdat moeder plotseling vertrok naar het buitenland en (vooralsnog) niet meer terugkwam. Stichting WIJ heeft vader, die in Duitsland woont en studeert, gevraagd om voor de kinderen te zorgen. Zodat zij hun schooljaar in Nederland kunnen afmaken. De man is hiervoor tijdelijk naar Nederland gekomen met de toezegging van WIJ dat het goed zou komen. De man krijgt geen uitkering omdat hij niet ingeschreven staat in Nederland. Hij heeft daardoor onvoldoende financiële middelen om goed voor de kinderen te kunnen zorgen. Hij wendt zich tot de ombudsman.
Die gaat er vanwege de urgentie direct achteraan.
Al snel wordt duidelijk dat de man op eigen naam bijzondere bijstand kan aanvragen voor de huur, vaste lasten en eventueel onderhoud van de kinderen. De sociale dienst zegt toe de aanvraag direct op te pakken zodra die binnen is. De ombudsman verstrekt de vader deze informatie en het telefoonnummer van een medewerker die hij voor hulp kan bellen. Dat gaat de man doen en daarmee eindigt de bemoeienis van de ombudsman.