Uitblijven reactie op verzoek om snelheidsbeperkende maatregelen

Trefwoorden: behandel-/reactietermijn, verkeer

Er wordt, naar de mening van buurtbewoners, te hard gereden in een aantal straten in de wijk. Een man neemt, namens de buurtbewoners, contact op met de ombudsman. Hij beklaagt zich over het uitblijven van een reactie van de gemeente op herhaalde verzoeken om maatregelen te nemen tegen verkeersoverlast. In het begin heeft de gemeente wel gereageerd, en ook is een aantal buurtbewoners in gesprek geweest met de verantwoordelijk wethouder. Door verschillende wisselingen van medewerkers op deze kwestie is het na verloop van tijd stil gebleven. Dat is natuurlijk niet zoals het hoort en de ombudsman laat dit de gemeente weten. De gemeente biedt hiervoor haar excuses aan. Een goede organisatie zorgt ervoor dat haar administratie de dienstverlening aan de inwoners ten goede komt.
De gemeente heeft de verkeerssituatie in de straten gemonitord en geeft aan dat er geen extra verkeersdrukte is opgemerkt in vergelijking met andere 50 km straten. Toch heeft zij in dit proces wel een aantal maatregelen genomen zoals het aanleggen van een nepdrempel en er zijn tijdelijk twee elektronische ‘smileys’ geplaatst om het bewustzijn van de weggebruikers te vergroten. Voor een structurele aanpak verwijst de gemeente naar het uitvoeringsprogramma ‘Doorwaadbare Stad’. Daarin worden de betreffende straten ook meegenomen. Het duurt nog wel even voor dat dat is gerealiseerd. De gemeente heeft wel aantal andere mogelijkheden voor de korte termijn onderzocht maar een geschikte oplossing is niet gevonden.
De ombudsman concludeert dat de gemeente door het nemen van tijdelijke maatregelen, het monitoren van de situatie ter plekke en het nadenken over korte termijn oplossingen de buurtbewoners serieus heeft genomen.