Tuin zakt het water in

Trefwoorden: openbare ruimte, procedure

Een man voelt zich niet serieus genomen met betrekking tot de scheefzakking van de beschoeiing aan de waterkant van zijn tuin. Hij gaat met deze klacht naar de ombudsman. Daar vertelt hij dat de beschoeiing van de gemeente is. In de afgelopen 25 jaar heeft de gemeente vanwege de scheefzakking, diverse keren herstelwerkzaamheden gedaan. In oktober 2019 zoekt de man daarom weer contact met de gemeente. Ook enkele buren melden zich bij de gemeente. Die schakelt begin 2021 een extern bureau in voor een onderzoek. Over het verloop van die procedure is de man niet te spreken.
De ombudsman constateert dat de gemeente, hoewel misschien niet voortvarend, met het inschakelen van een externe deskundige het probleem wel serieus heeft genomen. De ombudsman kan zich echter voorstellen dat de man vraagtekens had bij het onderzoeksrapport toen hij zijn specifieke situatie in het rapport niet terugzag. Zeker omdat de verklaring van de scheefstand van de beschoeiingen zich alleen richt op de verhoogde tuinen, terwijl daar in zijn specifieke situatie geen sprake van is. De man heeft de gemeente hier dan ook terecht op aangesproken.
Er is vervolgens ook actie ondernomen, wat uiteindelijk heeft geleid tot een aangepast rapport met aandacht voor zijn specifieke situatie.
Het onderzoeksbureau concludeert dat ‘de mate van scheefstand stabiel oogt, maar dat het niet uitgesloten is dat in de toekomst de scheefstand toeneemt’. Op dat punt geeft het onderzoeksbureau enkele hersteladviezen. De gemeente maakt uit het rapport op dat de beschoeiing in goede staat verkeert en dat vervanging niet nodig is. Ook lost vervanging volgens de gemeente het probleem van scheefzakken niet op als er verder geen aanpassingen aan de tuinen plaatsvinden. Gelet op het rapport van het onderzoeksbureau kan de ombudsman de visie van de gemeente op dit punt volgen.
Wel wil de gemeente tegemoet komen aan de zorgen van de man door het plaatsen van palen. Als de man dat (nog steeds) wil, is de gemeente bereid om één of twee palen voor de beschoeiing te plaatsen en dat is mooi. De man kan dit aan de ombudsman laten weten.