Toch niet akkoord met gewijzigde omgangsregeling

Trefwoorden: communicatie, jeugdzorg

Een vrouw beklaagt zich er bij de ombudsman over dat Stichting WIJ (hierna WIJ) het ouderschapsplan voor haar dochter zonder haar toestemming heeft gewijzigd. Hoewel ze het gewijzigde plan niet heeft ondertekend, is de wijziging in de omgangsregeling per direct ingegaan. Ook beklaagt ze zich erover dat WIJ de Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft meegedeeld dat het co-ouderschap is stopgezet waardoor ze nu geen kinderbijslag meer krijgt voor haar dochter. Ze heeft de SVB gebeld en kreeg te horen dat WIJ een brief had gestuurd over de wijziging, met een akkoord van beide ouders.

Ouderschapsplan

WIJ laat in haar reactie aan de ombudsman weten dat er door WIJ een poging is gedaan om in een gesprek met beide ouders afspraken over de omgangsregeling te maken. De vrouw ging daar tijdens het gesprek wel, maar achteraf niet mee akkoord. De ombudsman ziet dat WIJ in een whatsappbericht heeft gereageerd op het intrekken van de toestemming door de vrouw. WIJ heeft voorgesteld om opnieuw in gesprek te gaan. Ook daarna heeft WIJ verschillende keren geprobeerd om in gesprek te gaan, zo constateert de ombudsman. Het is jammer dat de vrouw daar geen gebruik van heeft gemaakt.
Overigens laat WIJ weten nog steeds in gesprek te willen met de vrouw. Als de vrouw dit wenst kan dat ook met een andere medewerker. Overigens is het aan de beide ouders om onderling afspraken over de omgangsregeling te maken.

Wijziging SVB

WIJ laat aan de ombudsman weten dat zij geen wijziging aan de SVB kan doorgeven. Volgens WIJ is het de vader geweest die deze wijziging heeft doorgegeven. Hun dochter stond al ingeschreven op het adres van haar vader waardoor hij aanspraak kon maken op de kinderbijslag. Tijdens het eerdergenoemde gesprek besefte vader dat hij dit zelf kon wijzigen bij de SVB. De ombudsman kan deze uitleg van WIJ volgen. Waarom de SVB haar tijdens een telefoongesprek heeft verteld dat WIJ een brief heeft gestuurd, weet de ombudsman niet. De ombudsman kan geen nader onderzoek doen bij de SVB omdat ze daartoe niet bevoegd is.
De vrouw heeft van de SVB geen brief gekregen waarin haar uitleg is bevestigd. Daarom zal de ombudsman op de uitleg van WIJ moeten afgaan.