Sleept lang

Trefwoorden: traject

Een ontwerper van bruidskleding heeft een niveau-indicatie nodig om aan het werk te kunnen. Met zo’n indicatie kan hij laten zien wat hij kan. In 2016 kreeg hij van de gemeente te horen dat die zo’n indicatie niet wil verstrekken. Toen de man het in de loop van 2022 weer vroeg, weigerde de sociale dienst opnieuw. Dat is de reden dat de man naar de ombudsman gaat. Hij vertelt verder dat hij bezig is met het opzetten van een eigen bedrijf. Het ondernemingsplan dat hij had gemaakt, voldeed volgens de gemeente echter niet. Dat ziet de man achteraf zelf ook wel in. Hij heeft voor hulp een gespecialiseerd bedrijf gevonden dat een beter ondernemingsplan kan maken. De man heeft daar echter geen geld voor en vraagt zich af of de sociale dienst iets kan betekenen.

In haar reactie aan de ombudsman laat de gemeente weten dat de man in 2022 geen contact heeft gezocht over een niveau-indicatie of ondernemingsplan. Verder blijkt dat de man een langdurig traject heeft doorlopen voor het ondernemingsplan, hij was hierover in 2019 al in contact met de voormalige gemeente Haren. Uit de reactie van de gemeente blijkt verder dat voor het opstarten van een eigen bedrijf geen niveau-indicatie nodig is. Op de vraag of de man op kosten van de gemeente een zelfgekozen deskundige mag inhuren om een ondernemingsplan te maken, geeft de sociale dienst een duidelijk antwoord. Die kosten zal de man zelf moeten betalen.

De gemeente geeft echter ook aan wat wel mogelijk is. De man kan altijd opnieuw een Bbz-uitkering (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) aanvragen. De gemeente raadt daarbij aan dat hij eerst een ‘voorbereidingsperiode op zelfstandig ondernemerschap’ gaat volgen. Tijdens dit traject kan hij begeleiding krijgen. Een niveau-indicatie zou volgens de sociale dienst van belang kunnen zijn als de man een betaalde baan zou willen hebben. De sociale dienst speelt daarbij echter geen rol. Voor meer informatie hierover zou de man contact kunnen opnemen met de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)
De ombudsman ziet, mede door het tijdsverloop en door de ter beschikking staande informatie geen aanknopingspunten voor een verder onderzoek.