Overlast van geparkeerde fietsen en auto’s

Trefwoorden: procedure, handhaven

Een vrouw verplaatst zich buiten in de regel via een scootmobiel. Zij ondervindt daarbij hinder van onhandig geparkeerde fietsen op de stoep en vaak staan er ook auto’s. Regelmatig is er sprake van laden en lossen bij een restaurant in de straat maar soms staan auto’s gewoon geparkeerd met de bestuurder erin. Fietsen mogen natuurlijk best, maar wel netjes, op de stoep staan en ook mag een auto laden en lossen onder bepaalde voorwaarden. De vrouw geeft aan dat de situatie bij haar in de straat echt heel hinderlijk voor haar is en dat zowel fietsen als auto’s vaak zodanig de stoep bezetten dat het voor haar heel moeilijk is om erlangs te komen.
De vrouw meldt dit meerdere keren bij de gemeente. In eerste instantie reageert de gemeente niet op haar klachten. Nadat de ombudsman contact op heeft genomen, erkent de gemeente dat het niet reageren niet netjes is en ze biedt haar excuses daarvoor aan.
De gemeente heeft na de eerste meldingen overigens wel snel actie ondernomen. De locatie is naar aanleiding van de meldingen veelvuldig bezocht. Er zijn controles uitgevoerd en waarschuwingen en boetes uitgedeeld. De vrouw geeft aan dat er toch niets verbeterd is en zij nog steeds overlast ervaart. Zij ziet nog steeds hinderlijk geparkeerde auto’s en fietsen. De ombudsman meldt dat bij de gemeente en de gemeente start een kort en intensief onderzoek op verschillende tijdstippen op de dag. De overlast wordt op die momenten niet geconstateerd. Omdat de vrouw toch overlast ervaart vertelt de gemeente dat de locatie zoveel mogelijk zal worden meegenomen in de reguliere controlerondes van de boa’s. Als er toch veel fietsen op de stoep staan dan geven zij dat door aan de collega’s van fietshandhaving. De gemeente neemt de klacht naar het oordeel van de ombudsman serieus.