Onvoltooid werk

Trefwoorden: communicatie, informatieverstrekking, openbare ruimte, voortvarendheid

Een man beklaagt zich over de uitblijvende actie door de gemeente naar aanleiding van langdurige werkzaamheden bij hem in de buurt. Vanaf 10 november tot 10 december 2022 zijn er werkzaamheden geweest aan een gedeelte van de weg. Na die werkzaamheden is slechts een deel van de weg opnieuw geasfalteerd. Op het niet geasfalteerde weggedeelte ligt veel steenslag en zijn er kuilen. Naast dat dit gevaarlijk is, kunnen de opspattende steentjes ook schade veroorzaken. En dat gebeurt bij de auto van de man. Daarnaast is de man van mening dat verkeersborden niet juist zijn geplaatst. Ze staan parallel aan de weg en niet haaks erop, zodat automobilisten die niet kunnen zien als ze komen aanrijden. Zijn auto is daardoor bijna weggesleept, omdat hij op grond van de brief over de werkzaamheden meende dat hij daar mocht staan. Tot slot stoort het de man dat de gemeente slecht communiceert.

Asfaltering
De ombudsman stelt na onderzoek ter plaatse vast dat een gedeelte van het wegdek niet geasfalteerd is. De gemeente gaf in eerste instantie als reden aan dat de asfaltcentrales in de winterperiode dicht zijn en pas weer op 1 maart 2023 opengaan. Dat klopt volgens de man echter niet omdat er in december nog geasfalteerd was. Daarop legt de gemeente uit dat er in december asfalt uit Amsterdam is gehaald, maar dat dit een dure en niet goed (ver)werkbare optie is. De ombudsman constateert dat de gemeente op zich netjes uitlegt waarom slechts een gedeelte is geasfalteerd.
Wel constateert zij dat de man de gemeente al begin januari heeft gewezen op de losse steentjes en de kuilen en welk gevaar dit kan opleveren. Toen de definitieve asfaltlaag door de wintersluiting van de asfaltcentrales op zich liet wachten, was een tussenoplossing nodig. Uit de beschikbare informatie maakt de ombudsman op dat pas eind februari/begin maart de nodige acties zijn ondernomen door de gemeente. Op dit punt handelde de gemeente niet voortvarend. Ten tijde van de afronding van het klachtonderzoek is de definitieve asfaltlaag aangebracht en lijkt het probleem met de losse steentjes verholpen.

Schade
Over de schade is de ombudsman niet bevoegd te oordelen. Als zijn schadeclaim wordt afgewezen dan kan de man de burgerlijke rechter vragen om hierover een oordeel uit te spreken.

Communicatie
De communicatie tussen de man en de gemeente ging vooral via whatsapp. Door de korte berichtgeving die in appverkeer gebruikelijk is, kunnen goede bedoelingen verloren gaan. Zoals bij het maken van een afspraak met een medewerker met meer kennis van zaken op een tijdstip waarvan de man al van tevoren had aangekondigd dat hij dan niet kon. Wellicht een leermoment.

Verkeersborden
De ombudsman heeft de wettelijke regels onderzocht en vastgesteld dat bepaalde borden evenwijdig aan de weg mogen worden geplaatst. Bijvoorbeeld het parkeerverbodsbord E1 waar het in dit geval om gaat. Dat er in de brief over de werkzaamheden andere informatie staat dan op het verkeersbord is vervelend, maar het verkeersbord is daarin leidend.