Onverwacht adresonderzoek

Trefwoorden: basisregistratie personen (BRP), procedure

Een man klaagt over de gang van zaken bij een onderzoek naar zijn woonsituatie. Hij ontvangt een brief van de gemeente waarin staat dat zij wil controleren of de man nog wel woont op het betreffende adres. Hij belt direct met Burgerzaken om duidelijk te maken dat het klopt dat hij er woont. Daar krijgt hij te horen dat de aanleiding van het onderzoek een eerdere brief van de gemeente aan hem is die is teruggekomen. De man legt uit dat zijn post vaker niet goed bezorgd wordt. Hij is ontstemd over het onderzoek op basis van een verkeerd bezorgde brief en spreekt ook nog met de leidinggevende van de medewerker. Hij gaat ervan uit dat de kous daarmee af is.

Huisbezoek
Dit blijkt niet zo te zijn, de man ontvangt per post alsnog een ‘Verklaring na adresonderzoek’, met het verzoek deze te ondertekenen. Hij vindt het onterecht dat hij moet bewijzen dat hij woont op de plek waar hij al 19 jaar woont. Hij laat in een bezoek aan de gemeente weten dat hij niet gaat ondertekenen. De medewerker geeft aan dat de zaak met zijn bezoek klaar is. Dit blijkt weer niet zo te zijn. Een dag later krijgt de man bezoek van 2 medewerkers van de gemeente. Hij heeft zich gelegitimeerd en daarmee is de zaak klaar krijgt hij te horen. Maar dat heeft de man al vaker gehoord.

Gebrek aan begrip
De ombudsman neemt de klacht in onderzoek. De gemeente laat weten dat zij een aan de man gerichte brief retour ontving. Daardoor ontstond twijfel of hij nog wel op het adres woonde. Dat was voor de gemeente voldoende reden om een adresonderzoek te starten. Het onderzoek werd bemoeilijkt doordat de gemeente de identiteit van de man tijdens de contactmomenten niet kon vaststellen en hij de toegestuurde ‘Verklaring na adresonderzoek’ niet wilde ondertekenen.

De ombudsman kan de uitleg over de gang van zaken volgen, maar kan zich goed voorstellen dat het onderzoek de man heeft overvallen. De man was erg ontdaan dat de gemeente enkel op basis van een teruggestuurde brief een adresonderzoek is gestart. Hoewel de gemeente wettelijk gezien correct handelde, toont zij onvoldoende besef van hoe vervelend dit alles voor de man is. Dit begrip had eventueel een klachtenprocedure kunnen voorkomen.