Onredelijke kosten teruggave borg

Trefwoorden: parkeren

Een weduwnaar vraagt de borg terug van de gehandicaptenparkeerkaart van zijn overleden echtgenote. Hij moet van de gemeente een verklaring van erfrecht laten zien. De borg bedraagt 15 euro, terwijl de verklaring van erfrecht ongeveer 250 euro kost. De man vindt dit niet in verhouding staan tot elkaar. De gemeente wil hier op verzoek van de man niet soepeler mee omgaan.
Het gaat de man niet om het luttele bedrag, maar om de onredelijkheid. Hij gaat daarom naar de ombudsman. Die krijgt van de gemeente te horen dat zij de werkwijze zal aanpassen. Als iemand aantoonbaar partner is en/of in hetzelfde huis woont, is een erfrechtverklaring voortaan niet meer nodig. De borg wordt dan gewoon teruggestort, ook in het geval van de man. Hiermee heeft de klacht van de man ook voor toekomstige gevallen zin gehad. Het is mooi dat de gemeente zich van haar goede kant laat zien door de werkwijze aan te passen.