Oneens met aanpak zwemjuf

Trefwoorden: bejegening

Een vrouw beklaagt zich over een voorval tijdens de zwemles van haar dochter. Het gaat om een gedraging van de zweminstructrice en later ook van de teamleider van de instructrice. De vrouw heeft hierover een klacht ingediend bij de gemeente, maar over de afhandeling ervan is ze niet tevreden en daarom meldt ze zich bij de ombudsman.
Na het lezen van de stukken stelt de ombudsman voor om een gesprek met beide partijen te hebben bij de ombudsman. Doel zou zijn om te kijken wat er nodig is om deelname van de dochter aan de zwemlessen weer mogelijk te laten zijn. In het telefoongesprek waarin dit wordt besproken meldt de vrouw dat ze een e-mail heeft ontvangen van de directeur waardoor ze erg van streek is. De ombudsman vraagt om eerst deze e-mail toe te sturen.
Daarin leest de ombudsman dat het ondanks een gezamenlijke inzet vanuit het belang van de dochter niet is gelukt om tot een constructieve oplossing te komen. Omdat de zwemveiligheid van de dochter centraal staat, stelt de directeur voor dat de dochter weer naar zwemles komt. Ze mag de lessen op een ander moment bij een andere instructeur volgen. Als ze dat niet wil, krijgt de vrouw het reeds betaalde abonnementsgeld volledig terug. De ombudsman ziet dit op zichzelf als een nette reactie, waaraan een vervolgonderzoek niets kan toevoegen. Omdat de vrouw had aangegeven verdrietig te zijn over de hele geschiedenis en het voorstel van de directeur, vraagt de ombudsman aan haar wat ze zou willen dat er gebeurt. Haar reactie komt erop neer dat ze erkenning wil dat er verkeerd is gehandeld door de zwemjuf.
Een onderzoek van de ombudsman zal echter geen duidelijkheid geven wat er precies wel of niet is gebeurd aan de rand van het zwembad. Omdat de ombudsman er zelf niet bij was, en er ook geen verslaglegging van de situatie is, kan zij hier niet over oordelen. Waar de ombudsman wel een oordeel over kan uitspreken is de reactie op het voorval en het gesprek daarna. Dat is naar oordeel van de ombudsman een nette reactie. De vrouw kan haar dochter weer zo snel mogelijk naar zwemles laten gaan bij een andere instructeur. Hiermee ligt het oorspronkelijke doel van de ombudsman om de dochter weer aan zwemlessen deel te kunnen laten nemen binnen het bereik van moeder. Mocht dat geen geschikte optie voor haar zijn, dan kan ze het volledige lesgeld terugkrijgen.