Ondersteuning kind vanuit WIJ

Trefwoorden: jeugdzorg, procedure

Omdat het verhaal herleidbaar is naar personen is er van deze casus geen samenvatting gemaakt.

Wel meldt de ombudsman in deze casus een aanbeveling te hebben gedaan. Als WIJ aangeeft dat ouders toestemming hebben gegeven om een bepaalde actie te kunnen ondernemen, moet WIJ dit ook aantonen. Zeker als ouders deze toestemming ontkennen. In dat kader is het belangrijk de (uitdrukkelijke) toestemming van ouders in het dossier op te nemen.