Niet ingeschreven, geen sticker

Trefwoorden: basisregistratie personen (BRP), vluchtelingen

Een man ondersteunt vluchtelingen uit de Oekraïne. Zo komt hij met een vrouw bij de balie van Burgerzaken om haar in te schrijven in de basisregistratie. De medewerker van de gemeente weigert de vrouw in te schrijven. Ze worden verwezen naar de Immigratie – en Naturalisatiedienst (IND). De man belt de dag erna meerdere keren met de IND. Die houdt vol dat de gemeente met de IND moet bellen. Dat weigert de gemeente. Aan het einde van de dag, en ten einde raad, belt de man met de ombudsman.

Recht op tijdelijke bescherming
Vluchtelingen uit de Oekraïne kunnen tijdelijke bescherming krijgen in Nederland door de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) van de Europese Unie. De man legt aan de ombudsman uit dat de vrouw in 2016 in de Oekraïne een permanente verblijfsvergunning heeft gekregen. Daarmee heeft de vrouw dezelfde rechten als burgers uit de Oekraïne. Ze voldoet daarmee aan de voorwaarden die in de RTB worden gesteld. Om te mogen wonen en werken in Nederland heeft de vrouw een “sticker” nodig van de IND. Die krijgt de vrouw alleen als zij een Burgerservicenummer (BSN) heeft. En daarvoor moet de vrouw ingeschreven staan in de basisregistratie. Bij twijfel over documenten kan de gemeente contact opnemen met de IND. Dat staat ook te lezen op de website van de IND.

Fout
De ombudsman neemt direct de volgende ochtend contact op met de gemeente en vraagt om uitleg. De gemeente laat weten de zaak uit te zoeken en zal contact opnemen met de man. Nog dezelfde dag meldt de gemeente dat ze gesproken hebben met de man. Er blijkt door de gemeente een fout te zijn gemaakt. Per abuis zijn de regels van een tijdelijke verblijfsvergunning toegepast. De gemeente heeft excuses aangeboden en er is direct een nieuwe afspraak gemaakt. De vrouw wordt dan ingeschreven. Daarmee is de fout hersteld en kan mevrouw alsnog haar “sticker” bij de IND verkrijgen.