Mail niet goed doorgezet

Trefwoorden: behandel-/reactietermijn

Een ondernemer geeft een dringend signaal af bij het college van burgemeester en wethouders over zijn financiële en persoonlijke situatie. Hij geeft aan dat de ondersteuning die hij eerder kreeg is weggevallen omdat de afspraken zijn veranderd. Onder andere daardoor weet hij niet meer goed wat hij moet doen. Ondertussen is zijn financiële situatie aan het verslechteren. Ook privé gaat er het een en ander niet goed.
De man mailt naar het algemeen mailadres van de gemeente (info@groningen.nl). Hij krijgt geen reactie en benadert de ombudsman. De ombudsman neemt contact op met de gemeente. De gemeente geeft aan dat de mail van de man niet goed is opgepakt en biedt daarvoor excuses aan. Dat is netjes. Wel wordt opgemerkt dat het enigszins tot verwarring heeft geleid van wie de man een reactie verwacht omdat de mail niet alleen naar het algemene mailadres is gestuurd maar ook naar veel mensen in de cc. Het is handiger om de mensen die je nodig hebt en van wie je een antwoord verwacht rechtstreeks te adresseren.
Uiteindelijk is er een gesprek geweest met de wethouder en is een sociaal raadsvrouw van WIJ Groningen toegewezen. Zij is gestart met het creëren van overzicht. De man laat de ombudsman weten dat er nog steeds veel dingen onduidelijk zijn, maar dat hij blij is met de inspanningen van de sociaal raadsvrouw. Zo komt er namelijk meer inzicht in zijn situatie. En kunnen er concrete acties worden genomen. Hij bedankt de ombudsman voor de inzet.