Luisterend oor is niet genoeg

Trefwoorden: hulp, ondersteuning

Een man die vrijwilligerswerk doet, raakt in conflict met de betreffende organisatie. Hij vraagt WIJ Groningen (WIJ) om ondersteuning, maar WIJ blijft in gebreke vindt de man.

Contract beëindigd
Hij heeft jarenlang met veel plezier als vrijwilliger gewerkt bij een organisatie. De werkzaamheden zijn echter beëindigd omdat de man iemand bedreigd zou hebben. Hij ontkent dit uitdrukkelijk en voelt zich onrechtvaardig behandeld. Hij stapt naar WIJ voor hulp omdat hij veronderstelt dat er een relatie is tussen WIJ en de organisatie waar hij vrijwilligerswerk deed. Hij heeft in zijn tijd bij de organisatie namelijk geregeld medewerkers van WIJ zien langskomen. Hij spreekt met verschillende WIJ medewerkers maar het leidt niet tot een oplossing.

Geen relatie tot de Wmo
De ombudsman doet navraag bij WIJ en hoort dat er weliswaar af en toe WIJ medewerkers langskomen om mensen kennis te laten maken met de organisatie, maar dat de organisatie geen Wmo-zorgaanbieder is en ook niet wordt betaald uit gemeentelijke subsidie. De organisatie heeft haar eigen beleid met betrekking tot vrijwilligerswerk. WIJ gaat hier niet over.

De man is teleurgesteld over de reactie van WIJ. Zaken worden verdraaid en verkeerd uitgelegd, aldus de man. Zo is de organisatie landelijk wel (voor 85%) gefinancierd vanuit de Wmo. De ombudsman legt uit dat dat niet wil zeggen dat dat in de gemeente Groningen ook zo is. In het verleden zijn er wel subsidies verstrekt door de gemeente, maar dat doet er eigenlijk niet toe. De man was namelijk niet op basis van een Wmo-indicatie werkzaam bij de organisatie.

Hij vertelt verder dat hij WIJ helemaal niet gevraagd heeft om iets te doen aan de beëindiging van het vrijwilligerscontract, zoals WIJ in haar reactie stelt. Wat hij wilde was met hulp weer in gesprek komen met de organisatie. Hij snapt namelijk niet op welke grond zijn contract beëindigd is, en dat zit hem nog steeds ontzettend dwars. Het probleem is dat WIJ in deze weinig kan betekenen. WIJ kan de organisatie niet op haar gedrag aanspreken. Die relatie heeft WIJ niet met de organisatie. Ze kan in principe alleen een luisterend oor bieden. Dit is voor de man niet voldoende om de zaak achter zich te kunnen laten.

Aanbod
Mogelijk mede vanwege zijn aanhoudende bezoeken aan WIJ, is er uiteindelijk een medewerker die aanbiedt om aan de organisatie te vragen of zij toch met de man in gesprek willen gaan. Dat wilde de man toen niet. Het aanbod had volgens hem bij het eerste contact met WIJ gedaan moeten worden en niet pas na 4 maanden. De ombudsman heeft de man tijdens het klachtenonderzoek nogmaals gewezen op het aanbod en dat die bij WIJ kan navragen of het aanbod nog geldt. Nadat de man daar een dag over had nagedacht, gaf hij aan dit niet te willen. Het vertrouwen in WIJ is weg, mede omdat zijn woorden verdraaid en verkeerd geïnterpreteerd worden.

Hoewel de man een gebrek aan ondersteuning door WIJ ervaart en meer had verwacht dan ‘een luisterend oor’, ziet de ombudsman dat WIJ binnen haar taak en mogelijkheden correct heeft gehandeld. Het aanbod om de organisatie te vragen in gesprek te gaan is hulpvaardig te noemen. Dat de WIJ medewerkers die de man eerder sprak, ook een dergelijk voorstel hadden kunnen doen, is mogelijk. Dat ze dit niet hebben gedaan, is echter niet onbehoorlijk.