Kan de deur niet uit!

Trefwoorden: handhaven, parkeren

Een vrouw ervaart parkeeroverlast voor haar oprit. De stoep voor haar huis is deels ingericht als parkeerplaats. Deze plek is echter te klein voor de meeste auto’s. Gevolg is dat de geparkeerde auto’s – soms ver- over de belijning van het parkeervak staan en haar oprit blokkeren. Zodanig dat ze er met haar auto niet uit kan. De vrouw heeft de afgelopen jaren hierover regelmatig contact met (de boa’s van) de gemeente gehad, maar er wordt niet gehandhaafd. Ze voelt zich door de gemeente niet serieus genomen en wil een oplossing voor het probleem.

Als de ombudsman de klacht voorlegt aan de gemeente gaat een verkeersdeskundige de situatie ter plekke bekijken. Die constateert dat de parkeerplek niet voldoet aan de norm en te klein is. Het desbetreffende parkeervak is 3,90 m lang. De minimale maat is 5 meter. De verkeerskundige zet daarom in gang dat het parkeervak verwijderd gaat worden. Als de ombudsman 3 weken later gaat kijken, ziet zij dat het parkeren voor de woning door het plaatsen van een paaltje onmogelijk is gemaakt. Daarmee is het probleem opgelost.
Over de eerdere contacten van de vrouw met de gemeente (tenminste 5 in het afgelopen jaar) laat de gemeente weten dat zij niet heeft kunnen achterhalen wat er met de meldingen is gebeurd. De ombudsman deelt de opvatting van de gemeente dat het jammer is dat er niet eerder een deskundige bij de vrouw is langs geweest. Dan was eerder geconstateerd dat het parkeervak te klein was. Het had veel meldingen en frustraties van de vrouw kunnen voorkomen. Dat de gemeente hiervoor haar excuses aanbiedt, is netjes. Met de mededeling dat de gemeente deze kwestie in het Verkeersoverleg wil bespreken, laat de gemeente zien van deze klacht te willen leren en dat is mooi.