Grond bij nieuwbouw niet goed gesaneerd

Trefwoorden: verwachting, woonomgeving

Een man staat op het punt een nieuw te bouwen woning te kopen in de gemeente. De grond waarop gebouwd gaat worden is door de gemeente in verontreinigde staat verkocht en de ontwikkelaar doet daarom een aanvraag tot bodemsanering bij de gemeente. De gemeente geeft goedkeuring, er wordt gebouwd, de man krijgt de sleutel en betrekt de nieuwe woning. Tot zover geen probleem.
Helaas blijkt de sanering niet goed te zijn uitgevoerd en zijn ingrijpende maatregelen rond de woning noodzakelijk. Zo worden alle bestrating en bouwwerken rond het huis verwijderd en wordt de kleigrond afgegraven. Vervolgens wordt er opnieuw bestraat en krijgt de eigenaar van het huis o.a. een nieuwe schuur. Na een jaar of twee bemerkt de man dat de schuur aan het verzakken is. De eigenaar is bezorgd en neemt contact op met de gemeente die op haar beurt contact opneemt met de ontwikkelaar. Die gaat aan de slag, maar in de ogen van de eigenaar van het huis in onvoldoende mate. Deze hele situatie levert voor de bewoners veel stress op. Steeds is er weer gedoe.

De eigenaar van het huis vraagt de gemeente om ondersteuning en vindt dat de gemeente een plicht heeft om te helpen omdat het hele gedoe begonnen is met de slechte sanering van de grond. Hoe heeft dat kunnen gebeuren? De gemeente heeft immers goedkeuring gegeven voor de sanering. Achteraf blijkt dat het evaluatierapport waarop de gemeente haar goedkeuring baseert allerlei onjuistheden bevat. Het bureau dat het rapport heeft opgesteld, heeft dus slecht werk afgeleverd. De gemeente vindt dit heel vervelend maar stelt dat ze moet kunnen afgaan op de gegevens van een gecertificeerde instelling. De gemeente hoeft niet zelf een onderzoek te doen. Dat klinkt redelijk, aldus de ombudsman.

Het is heel vervelend wanneer er gedurende langere tijd ingrijpende zaken mis zijn om en in je huis. De gemeente speelt in deze zaak echter geen rol. De aannemer is degene die moet zorgen dat het huis en de grond in goede staat zijn opgeleverd. De gemeente heeft bij de eerste melding van de verzakking contact gelegd met de aannemer, dat is een vriendelijk gebaar. Verdere contacten om tot een oplossing te komen zullen moeten gaan tussen eigenaar en aannemer. Voor de ombudsman is geen rol weggelegd.