Gemeente eerst aan zet

Trefwoorden: communicatie, klachtbehandeling

Een man beklaagt zich over het niet nakomen van afspraken door de gemeente. Met hem was afgesproken dat hij bermen kon gaan inzaaien om de biodiversiteit te vergroten. Tot zijn grote verbazing werden deze bermen enkele weken later afgeplagd.
De ombudsman vraagt de man of hij documentatie heeft over de gemaakte afspraken. Na verloop van enige tijd stuurt de man de nodige stukken over de communicatie met de gemeente. Als de ombudsman deze bestudeert, blijkt dat dezelfde klacht nog in behandeling is bij de gemeente. Dat betekent dat de klachtafhandeling door de gemeente eerst moet worden afgewacht. Voor de zekerheid vraagt de ombudsman na of de gemeente bezig is met de klacht van de man en dat blijkt het geval. Mocht de man over de afhandeling van zijn klacht door de gemeente niet tevreden zijn, dan kan hij weer bij de ombudsman terecht.