Geen besluit ontvangen

Trefwoorden: besluit, parkeren

Een vrouw heeft een gehandicaptenparkeerkaart aangevraagd. Na een gesprek met de gemeentearts hoort zij dat de aanvraag wordt afgewezen. Daar is ze het niet mee eens. Ze wil bezwaar maken, maar moet eerst een besluit ontvangen. Als zij hierover half november 2023 belt met de gemeente hoort zij dat het besluit al half oktober 2023 is verstuurd. De gemeente zegt toe een kopie van het besluit nogmaals te versturen. Als de vrouw een week later weer niets heeft ontvangen, belt ze eind november 2023 nogmaals met de gemeente. Ze krijgt te horen dat de kopie is verstuurd en die weer verstuurd zal worden. Vervolgens ontvangt de vrouw nog geen besluit en gaat ten einde raad naar de ombudsman. Ze maakt zich zorgen dat zij geen bezwaar meer kan maken omdat de termijn hiervoor is verstreken.
De gemeente meldt de ombudsman dat het besluit tot driemaal toe per post is verstuurd. Waarom het niet is ontvangen, begrijpt de gemeente ook niet. De gemeente zegt toe de kopie van het besluit nu aangetekend te versturen. Die wordt begin december 2023 door de vrouw ontvangen.
Op dat moment is de bezwaartermijn formeel al verstreken. Binnen de gemeente is hierover al overleg geweest. De behandelende afdeling is op de hoogte van de situatie van de vrouw, namelijk dat zij binnen de bezwaartermijn tot twee keer toe heeft aangegeven geen besluit te hebben ontvangen, en zal dat meenemen bij de beoordeling of het bezwaarschrift tijdig is ingediend. De ombudsman adviseert de vrouw nu zo snel mogelijk een bezwaarschrift in te dienen. Dat heeft ze met enige moeite digitaal gedaan.