Geen aanknopingspunten voor een onderzoek

Trefwoorden: hulp

Een man is niet tevreden over de begeleiding die hij in de afgelopen 2 jaar van de sociale dienst heeft gekregen bij het starten van een eigen onderneming. Hij bezoekt het spreekuur van de ombudsman en levert een aantal stukken in. De ombudsman zegt toe dat de stukken zullen worden bestudeerd en dat bekeken zal worden of er een onderzoek wordt gestart.
De ombudsman constateert dat de man in de stukken een zeer uitgebreide beschrijving geeft van zijn contacten met de sociale dienst, maar dat hij weinig concrete gedragingen en data vermeldt. Daardoor kan de ombudsman moeilijk uit de beschrijving halen waar en wanneer de begeleiding volgens de man onvoldoende is geweest. Wel leest de ombudsman in de ingeleverde stukken dat de gemeente voldoende inzichtelijk heeft uitgelegd waarom de man niet in aanmerking komt voor de Bbz-regeling, Parttime Ondernemen en de mogelijkheid om als stagiair aan het werk te gaan.
De ombudsman legt dit aan de man uit en deelt mee dat er geen aanknopingspunten zijn gevonden voor een onderzoek.