Eindelijk gehoor

Trefwoorden: luisteren, overlast, woonomgeving

Een man heeft de laatste jaren wateroverlast in zijn tuin. Hij beklaagt zich bij de ombudsman over het uitblijven van een adequate oplossing hiervoor. Hij heeft de gemeente vanaf 2016 meermaals gevraagd om actie. Door het uitblijven van een oplossing voelt de man zich niet serieus genomen door de gemeente.
Tijdens een nader telefonisch contact vertelt de man aan de ombudsman dat er recente ontwikkelingen zijn die van belang zijn. Zo is bijvoorbeeld kortgeleden de sloot schoongemaakt.
Van de gemeente krijgt de ombudsman te horen dat 2 medewerkers ter plaatse zijn gaan kijken. Op basis van de voorlopige bevindingen van het locatie-onderzoek wil de gemeente met de man in gesprek. De man stemt in met een gesprek. Tijdens het gesprek heeft de gemeente aangegeven wat er is uitgezocht en welke stappen er nog moeten worden genomen. Concreet is er nog een vervolgonderzoek nodig. Daar kan de man zich in vinden. Ook is afgesproken dat de man door de gemeente op de hoogte wordt gehouden van de verdere ontwikkelingen.
De ombudsman concludeert dat de gemeente het probleem inmiddels serieus neemt en dat de nodige acties in gang zijn gezet. Omdat ook is afgesproken dat de gemeente de man op de hoogte houdt van de ontwikkelingen is verdere betrokkenheid van de ombudsman niet meer nodig.