Een lijstje met stukken is geen dossier

Trefwoorden: inzage, dossier(vorming)

Een vrouw vraagt bij de gemeente haar dossier op. Zij ontvangt vervolgens een lijstje met stukken. Dat vindt de vrouw onvoldoende. Zij mist het een en ander. De gemeente redeneert dat een aantal stukken al in het bezit zijn van mevrouw zelf en dat deze daarom nu niet zijn toegestuurd. Zo werkt het natuurlijk niet. De vrouw wil een compleet overzicht van de stukken die de gemeente in haar dossier heeft opgenomen. Zij wil niet hoeven raden welke stukken er wel of niet inzitten. Nadat de ombudsman de gemeente hierover benadert, erkent de gemeente dat dit niet is gegaan zoals het hoort. Zij gaat direct aan de slag om de betreffende stukken te anonimiseren. Dat is fijn, het heeft alleen al met al een paar maanden geduurd. De ombudsman concludeert dat de gemeente niet voortvarend heeft gehandeld en dat er ook geen sprake is van goede informatievoorziening.