Een eigen huis…

Trefwoorden: huisvesting, voorwaarden, hulpverlening

Een man wil graag dat hij zonder voorwaarden op zoek kan naar een geschikte woning. In de afgelopen 30 jaar is dat niet gelukt. Steeds was er de verplichting om hulp (bij het wonen) te aanvaarden en dat wilde de man niet. Momenteel is hij echter weer in gesprek met medewerkers van de gemeente over zijn huisvestingssituatie. Hij voelt zich daarbij onzeker of hij wel goed kan overbrengen wat hij wil en waarom dat zo is. Dat is de reden dat hij de ombudsman, die hij in het verleden wel eens vaker heeft ingeschakeld, benadert.
De ombudsman legt de situatie inclusief de reden waarom de man 30 jaar geleden is gestopt met huur betalen met de vragen van de man voor aan de gemeente.
Uit de reactie van de gemeente blijkt dat de wethouder contact heeft gehad met de woningcorporaties. Daaruit is naar voren gekomen dat de verplichting tot hulpverlening komt te vervallen. De zoekopties worden wel beperkt door de woningcorporaties. Woonurgentie zorgt ervoor dat dit goed in het systeem van Woningnet komt te staan. Ten tijde van de afronding van het onderzoek van de ombudsman was Woonurgentie daarmee bezig. Hopelijk hoort de man op heel korte termijn dat hij kan gaan zoeken. Daarmee komt het einde aan zijn onzekere woonbestaan in zicht.