Doodlopende weg

Trefwoorden: klachtbehandeling, schade (vergoeding)

Een persoon laat de ombudsman weten dat hun klacht nog niet is afgehandeld door de gemeente. De ombudsman had hen een aantal weken eerder contactgegevens doorgegeven van de klachtenfunctionaris van de gemeente. Hen was namelijk van de weg geraakt omdat de gemeente op geen enkele wijze had aangegeven dat de weg in verband met werkzaamheden na een bepaald punt ophield, aldus de persoon. Voordat de ombudsman een onderzoek doet, moet iemand de klacht eerst bij de gemeente zelf indienen.

Dit is gebeurd en er heeft een afspraak plaatsgevonden met de persoon en iemand van de gemeente, op de plek waar de weg plotseling ophield. De persoon heeft hun klacht kunnen toelichten maar hoort vervolgens niets meer. Daarom meldt hen zich weer bij de ombudsman.

De ombudsman doet direct navraag bij de klachtenfunctionaris. Er blijkt een misverstand te zijn tussen de medewerker van de gemeente en de persoon. De medewerker had begrepen dat met het gesprek ter plekke geen verdere klachtbehandeling meer nodig was. Gelet op de nieuwe klacht, is nu duidelijk voor de gemeente dat de persoon nog een inhoudelijke reactie verwacht. De klachtenfunctionaris zegt toe contact op te nemen met de persoon.

Na dat contact meldt de klachtenfunctionaris de ombudsman dat de persoon blij is dat er serieus gekeken wordt naar verbetering van de verkeerssituatie. De materiële schade valt echter tegen. De persoon wil daarvoor een vergoeding, blijkt. De klachtenfunctionaris legt de persoon uit dat eerst onderzocht moet worden of de gemeente daadwerkelijk aansprakelijk is voor de schade en de kosten. Hier gaat het bureau Verzekeringen van de gemeente echter over. De klachtenfunctionaris handelt de klacht schriftelijk af en geeft daarbij contactgegevens van het bureau door aan de persoon.