Communicatie niet vanuit perspectief inwoners (2)

Trefwoorden: beleidswijziging, informatieverstrekking

Een man beklaagt zich over de onduidelijke communicatie over de gewijzigde regels voor het brengen van afval naar het afvalbrengstation. Toen hij eind oktober grofvuil naar het afvalbrengstation bracht, moest hij € 100 betalen. De man meende dat hij als inwoner van de gemeente 4 keer per jaar gratis grofvuil mag wegbrengen. Dit was zijn eerste storting dit jaar. Hij gebruikte net als andere jaren zijn twee-assige aanhanger. Bij het afvalbrengstation bleek zijn grofvuil nu gezien te worden als bedrijfsafval. Dat vindt de man niet terecht. Hij is een particulier, met toevallig een twee-assige aanhanger en betaalt netjes afvalstoffenheffing. De man was niet op de hoogte van deze regels. Toen hij thuis de website bekeek, zag hij ook geen informatie over twee-assige aanhangers en gewijzigde regels.

Website

De ombudsman bekijkt op 26 oktober en 10 november de website van de gemeente. Er wordt geen melding gemaakt dat de regels voor het brengen van afval naar afvalbrengstations zijn gewijzigd. Niet op de pagina bezoekadressen en openingstijden bij Afvalbrengstations, ook niet op de pagina ‘Afvalbrengstations’. Onder het kopje ‘vervoer’ op deze pagina staat nog wel het volgende.

U kunt grof huishoudelijk of grof tuinafval brengen met een bakfiets, een personenauto, een 1-assige aanhanger van maximaal 2,3 meter of een verhuisbus die te besturen is met rijbewijs B.
Rijdt u in een bedrijfsbus, een voertuig met bedrijfslogo en/of komt u met een aanhanger die groter is dan 2,3 meter? Dan wordt uw lading gezien als bedrijfsafval. Het tarief is € 225,00 per ton exclusief BTW. Tractoren en boerenwagens
mogen geen gebruik maken van het afvalbrengstation.

Over twee-assige aanhangers wordt niets vermeld. Ook op de pagina ‘tarieven afvalbrengstations’ staat niets over twee-assige aanhangers.
In haar reactie aan de ombudsman erkent de gemeente dat bezoekers er op de website niet op gewezen worden dat de regels gewijzigd zijn, alleen op de op dat moment geldende regels. De webpagina is in november aangevuld met de opmerking: Let op: gewijzigde regels vanaf 1 juli 2022!
Op grond van de wet is een ombudsman niet bevoegd te oordelen over de Afvalstoffenverordening en het bijbehorende Uitvoeringsbesluit. De voorwaarden die de gemeente stelt in welke gevallen het brengen van grofvuil gratis is, zijn dan ook een gegeven.

Informatieverstrekking

Omdat de regels inwoners kunnen raken die jaarlijks netjes hun afvalstoffenheffing betalen en te goedertrouw hun afval wegbrengen naar het afvalbrengstation, moet de gemeente deze bewoners tijdig over de wijziging informeren en zorgen dat deze informatie klopt, volledig en duidelijk is. Op grond van de manier waarop de gewijzigde regels bij de inwoners onder de aandacht zijn gebracht komt de ombudsman tot de conclusie dat er geen sprake is geweest van goede informatieverstrekking. Een enkele publicatie in de Groninger Gezinsbode/Noorderkrant is onvoldoende en de informatie op de website is te weinig toegesneden op de nietsvermoedende inwoner. De gemeente had daarnaast kunnen weten dat de informatie niet voldeed toen er inwoners bij het afvalbrengstation kwamen die van niets wisten. Helaas heeft de gemeente dit signaal niet opgepakt om alsnog de informatieverstrekking via de Groninger Gezinsbode of de website te verbeteren. Zo had op de website bij de openingstijden van de afvalbrengstations een signaal kunnen staan dat er sprake was van een wijziging qua vervoermiddelen, omdat het voorstelbaar is dat mensen eerst daar kijken alvorens ze het afval gaan wegbrengen.

Conclusie

De ombudsman komt tot de conclusie dat de man op 26 oktober niet had kunnen weten dat hiervoor € 100 in rekening zou worden gebracht. De informatie van de gemeente over de gewijzigde regels was gebrekkig, de informatie over de tarieven voor het wegbrengen van afval met een dubbelassige aanhanger ontbrak op de informatiepagina met tarieven en de pagina met de openingstijden. Ook weet de gemeente niet hoe het bedrag van € 100 tot stand is gekomen en zelfs tijdens het klachtonderzoek is de gemeente niet eenduidig over wat het tarief zou moeten zijn. De ombudsman geeft de gemeente daarom in overweging uit coulance het door de man betaalde bedrag te restitueren. De gemeente liet de ombudsman weten dat te zullen doen.