Buurtbemiddeling gaat voor gedragsaanwijzing

Trefwoorden: overlast, buren

Een vrouw ervaart overlast van de bomen van haar buurman en ook van het geluid van vallende gewichten door haar buurman. Zij heeft dit bij de gemeente aangekaart en hoort vervolgens niets. De ombudsman heeft de zaak een half jaar eerder ook behandeld (23.1.008). De vrouw werd destijds vertegenwoordigd door een andere buurman. De gemeente heeft toen buurtbemiddeling voorgesteld. De vrouw geeft aan dit voorstel niet te kennen. De andere buurman meldde vervolgens dat hij heeft afgezien van buurtbemiddeling omdat hij eerst andere mogelijkheden wilde onderzoeken. Daar is het bij gebleven.
Desgevraagd meldt de vrouw de ombudsman dat zij geen buurtbemiddeling wil. Zij wil dat de burgemeester op grond van de Wet aanpak woonoverlast de buurman een gedragsaanwijzing geeft. Of zij dit verzoek ook aan de burgemeester heeft gedaan, meldt de vrouw niet. De vraag is echter of de door haar ervaren overlast wel onder deze wet valt. Voor de ombudsman is wel duidelijk dat eerst gekeken moet worden of minder ingrijpende middelen kunnen worden ingezet en dat is buurtbemiddeling. Zij adviseert de vrouw dit alsnog aan te gaan.