Brief niet beantwoord

Trefwoorden: behandel-/reactietermijn

Een Vereniging van Eigenaren (VvE) stuurt een brief aan de gemeente over de laadproblemen van elektrische auto’s bij de appartementen van de VvE. Omdat ze niets horen, vult de VvE een contactformulier in waarop ze een automatisch antwoord en een zaaknummer ontvangen. Een inhoudelijke reactie blijft echter nog steeds uit. Omdat de VvE een jaar na verzending van de brief nog geen reactie heeft, dient zij een klacht hierover in bij de ombudsman.
Enkele dagen nadat de ombudsman de klacht voorlegt aan de gemeente, stuurt die de VvE een inhoudelijke reactie. De ombudsman krijgt een kopie.
De ombudsman stelt vast dat de gemeente inziet dat zij eerder had moeten reageren op de brief. Zij biedt daar haar excuses voor aan en dat is netjes. Ook laat de gemeente weten dat zij zal onderzoeken wat er is misgegaan met de verwerking van de brief, zodat zij haar dienstverlening kan verbeteren op dit punt. Dat is belangrijk, want daarmee krijgt de klacht zin.
De ombudsman doet de gemeente de aanbeveling om de VvE te informeren over de uitkomst van dat onderzoek, zodat die ook inzicht krijgt in wat er is misgegaan. Te meer omdat de VvE tussentijds netjes een contactformulier had ingevuld om de gemeente te herinneren aan de brief die ze had gestuurd. Het is daarom tweemaal misgegaan en dat lijkt meer dan een toevallige fout.
Ten aanzien van de inhoudelijke beantwoording van de vragen stelt de ombudsman vast dat die nu heeft plaatsgevonden. Hiermee corrigeert de gemeente haar oorspronkelijk onbehoorlijke gedraging.