Belastingaanslag op andere naam

Trefwoorden: belastingaanslag, privacy

Een man klaagt over de werkwijze van het Noordelijk Belastingkantoor (NBK). Hij zit met een aantal vragen en opmerkingen, maar krijgt geen antwoord.

Aanslag op naam van echtgenote
Na een verhuizing ontvangen hij en zijn vrouw de belastingaanslag op naam van de vrouw. Het echtpaar wil dit niet. De vrouw maakt bezwaar tegen de aanslag. Het NBK laat in de beslissing op het bezwaar weten dat de aanslag klopt. Waarom de aanslag op naam van de vrouw staat, legt het NBK echter niet uit. Wel vertelt het NBK dat de aanslag volgend jaar op naam van de man kan worden gesteld. Het is het echtpaar niet duidelijk waarom dat niet meteen kan.
Bij de beslissing op het bezwaar ontvangt de vrouw ook een machtigingskaart voor een betaling in termijnen. Ook deze wil de man op zijn naam hebben. Hij betaalt de eerste termijn vanaf een ander bankrekeningnummer en vraagt zich af of de betaling wel goed is aangekomen.

Aanwijzingsbesluit
De ombudsman neemt de klacht in onderzoek. Het NBK laat weten dat in de wet geregeld is wie de aanslag op naam krijgt. Dit ligt vast in het zogenaamde ‘Aanwijzingsbesluit belastingplichtigen’. Bij gelijktijdige inschrijving op hetzelfde adres (zoals bij de verhuizing het geval was) gaat de aanslag naar de oudste persoon. Dat is in dit geval de vrouw. Er is een mogelijkheid om van het aanwijzingsbesluit af te wijken, maar dat kan pas per het volgende belastingjaar. De ombudsman constateert dat de belastingaanslag op basis van het aanwijzingsbesluit terecht aan de vrouw gericht is.

Motivering
De ombudsman vindt wel dat het NBK in de beslissing op het bezwaar beter uit had moeten leggen waarom de aanslag niet op naam van de man stond. Het NBK zegt hierover dat het de indruk had dat de man dit in een telefonisch gesprek over het bezwaar wel begreep. Toch had het NBK er beter aan gedaan om de uitleg nog eens schriftelijk te geven in de beslissing op het bezwaar. De man had immers in eerdere contacten duidelijk aangegeven het niet eens te zijn met de uitleg.

De aanslag wordt volgend jaar wel op de naam van de man gezet. Hiermee laat het NBK zien dat er naar de man is geluisterd. Verder blijkt de betaling van de eerste termijn in goede orde te zijn ontvangen. Het echtpaar ontvangt voor de overige betalingen een nieuwe machtigingskaart op naam van de man. Dit lijkt de ombudsman voor het lopende jaar een mooie oplossing.