Zorgen om afbouw zorg

23.6.002 Stichting WIJ

Trefwoorden: jeugdzorg

Een vrouw heeft een brief van WIJ gekregen over de ontwikkeling van de basis jeugdzorg. Ze heeft echter vanwege het verleden geen vertrouwen meer in WIJ. WIJ heeft eerder, terwijl haar 2 zoons goede zorg hadden, een Verzoek tot Onderzoek gedaan bij de Raad voor de Kinderbescherming. Dat traject is beëindigd omdat de rechter heeft besloten dat kinderbeschermingsmaatregelen niet nodig waren. Dat bevestigde voor de vrouw dat er niet goed naar haar en haar zoons is geluisterd.
De zoons hebben gelukkig nog steeds goede zorg, maar WIJ kondigt in de brief aan dat ze dat gaat afbouwen. Dat brengt gezien de eerdere ervaringen veel onrust met zich mee. Het gezin ziet direct contact met medewerkers van WIJ namelijk niet meer zitten. De vrouw vraagt zich daarom af of ze via een andere route dan via WIJ een indicatie voor jeugdhulp kan krijgen.
De ombudsman legt de vraag voor aan WIJ.
Die laat in haar reactie weten dat het inderdaad mogelijk is om via een arts een indicatie voor jeugdhulp aan te vragen. Zo’n verzoek moet echter wel voor controle worden ingediend bij de gemeente. In een aantal gevallen komt zo’n verzoek niet door de controle en geeft de gemeente een signaal af aan WIJ. Dat is bijvoorbeeld als er een aanvraag voor een 2e verlenging van de indicatie wordt gedaan. Of als de jeugdige al 3 jaar of langer dezelfde jeugdhulp heeft en deze hulp opnieuw wordt aangevraagd. Het gaat bij een verlenging namelijk ook om een beoordeling van de effectiviteit van de reeds ingezette jeugdhulp.
WIJ wil echter de verstoorde samenwerking met de vrouw ombuigen naar herstel van vertrouwen. WIJ stelt daarom voor om een bemiddelingsgesprek te voeren, bijvoorbeeld met een mediator. Na enig nadenken stemt de vrouw ermee in dat een gemeentelijke mediator contact met haar zoekt. Die kan haar uitleg geven over de onafhankelijkheid van de gemeentelijke mediator ten opzichte van WIJ en zo nodig kan die haar informatie geven over externe mediators.
Hiermee eindigen de bemoeienissen van de ombudsman.