Woo-verzoek niet herkend

23.1.046 Shared Service Center
Trefwoorden: Woo

Een man neemt namens een sociaal-maatschappelijke stichting contact op met de ombudsman. Zijn Woo-verzoek* is afgewezen, eerst per telefoon en later per e-mail. Hij wil echter een officieel (schriftelijk) besluit ontvangen. Alleen op die manier is het mogelijk om bezwaar aan te tekenen.

Na tussenkomst van de ombudsman, ontvangt de man eindelijk een officiële beslissing. De gemeente biedt haar excuses aan dat dit zo lang heeft geduurd. Ook legt zij uit dat het Woo-verzoek van de man niet bij de juiste ambtenaar terecht is gekomen. Zijn ingevulde online contactformulier is niet als een Woo-verzoek herkend. De man had niet het woord ‘Woo’ in de onderwerpsregel ingevuld, zoals wel in de instructies op de website staat. De gemeente erkent dat het verzoek desondanks gewoon als Woo-verzoek opgepakt had moeten worden. De man heeft verderop op het formulier namelijk wel aangegeven dat het om een Wob-verzoek gaat. (Wob is de voorloper van Woo.)

De gemeente erkent dat zij niet correct heeft gehandeld en biedt excuses aan, dat is mooi. Ook wordt de betreffende behandelaar van het formulier aangesproken op de fout. Dat de man inmiddels een officieel besluit heeft ontvangen is netjes. Ook al heeft het even geduurd, hiermee corrigeert de gemeente haar niet behoorlijke gedraging.

De fout is volgens de gemeente een vervelend incident. Hoewel de ombudsman vindt dat in de werkwijze met de onderwerpsregel een risico schuilt dat dit vaker gebeurt, zijn er bij haar geen andere signalen bekend over deze kwestie. Daarom gaat zij er vooralsnog ook vanuit dat het een incident betreft.
Wel constateert de ombudsman dat de gemeente naar aanleiding van de klacht van de man de informatie over Woo-verzoeken op de website heeft aangepast. Naar oordeel van de ombudsman is nu duidelijk hoe burgers een Woo-verzoek kunnen indienen.

* Woo staat voor Wet open overheid en regelt het recht op informatie over alles wat de overheid doet. Het is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).