Wie kan iets doen bij burenoverlast?

22.6.003 Stichting WIJ

Trefwoorden: hulp, overlast

Een vrouw ervaart al jaren ernstige overlast van haar buurvrouw. Een tijdlang heeft het goed gewerkt dat ze een vast aanspreekpunt had bij Lentis. Nadat die was vertrokken, verwezen Lentis en de politie haar naar het Meldpunt Overlast en Zorg. Die heeft haar op een gegeven moment verwezen naar Stichting WIJ (hierna WIJ). WIJ geeft echter aan niet te weten wat ze kan doen. Ondanks dat de vrouw uitdrukkelijk heeft gevraagd waar ze dan wel haar overlast kan melden (bij iemand die er ook daadwerkelijk iets aan kan doen) blijft een antwoord van WIJ uit. De vrouw zit er helemaal doorheen en meldt zich bij de ombudsman.

Die krijgt van WIJ te horen dat ze een poging doen om met de overlastgevende buurvrouw in gesprek te gaan. Als dat vervolgens niet lukt, vindt er op verzoek van WIJ een gesprek plaats bij de ombudsman met de vrouw en medewerkers van WIJ. In het vervolg daarop blijkt dat er eerst voldoende handvatten moeten zijn voordat de burgemeester een gedragsaanwijzing aan de buurvrouw op kan leggen. Ook moeten minder ingrijpende mogelijkheden zoals een gesprek, bemiddeling of huisbezoek zijn uitgeput. Daarbij is van belang dat de overlast normoverschrijdend is en dat die overlast door de politie is geconstateerd. Het moet ook niet gaan om een incident maar om een patroon. Wanneer er sprake is van normoverschrijdende en geconstateerde overlast en de overlastgever trekt zich niets aan van de waarschuwingen van de politie, dan kan aan de gemeente gevraagd worden of er voldoende handvatten zijn voor een gedragsaanwijzing van de burgemeester.
Die handvatten blijken er echter niet te zijn. Er is geen sprake van (door de politie) geconstateerde normoverschrijdende overlast. Er zijn in de afgelopen 5 jaar maar 2 meldingen gedaan over de buurvrouw.

De vrouw heeft ook zorgen over haar buurvrouw. Uit het onderzoek van de ombudsman blijkt dat er (nog steeds) sprake is van zorg en begeleiding van de buurvrouw. Hoe die zorg en begeleiding eruitzien is een zaak tussen de buurvrouw en haar hulpverleners.

WIJ reageert tijdens het onderzoek alsnog op de vragen wie verantwoordelijk is voor de zorg en begeleiding en bij welk meldpunt de vrouw de overlast kan melden. Dat kan bij het Meldpunt overlast en zorg. Ook kan ze hier haar oprechte zorgen over haar buurvrouw melden. Signalen van zorg deelt het Meldpunt vervolgens met de betrokken zorginstantie(s). Vanwege privacy redenen krijgt de melder hier geen terugkoppeling over. De overlastsignalen bespreekt het Meldpunt met de hulpverlening met het verzoek de overlastveroorzaker aan te spreken. Vanwege het ontbreken van meerdere melders en constateringen door de politie is er in dit geval geen grond voor zware instrumenten zoals een gedragsaanwijzing door de burgemeester. Bij ernstige normoverschrijdende overlast is altijd het advies om de politie te bellen.
De ombudsman stelt vast dat een vaste contactpersoon die de buurvrouw kan aanspreken, zoals in het verleden gebeurde, niet mogelijk is. Wel is duidelijk welke (on)mogelijkheden er zijn in deze situatie.