Verruiming kwijtscheldingsregels gemeentelijke belasting

De gemeenteraad van Groningen heeft op 21 december 2022 besloten om de regels voor kwijtschelding van de gemeentelijke belasting (afvalstoffenheffing) te verruimen. Het maximale vermogen dat een inwoner van de gemeente Groningen mag hebben om in aanmerking te komen voor kwijtschelding is, afhankelijk van uw woonsituatie, verhoogd met 1.500 tot 2.000 euro (voor echtparen: 2.000 euro, voor een alleenstaande ouder: 1.800 euro en 1.500 voor een alleenstaande).
Dit geldt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022.
U heeft misschien voor 2022 geen kwijtschelding aangevraagd omdat u dacht dat u te veel vermogen had. In dat geval zou u opnieuw kunnen nagaan of u daar nu alsnog voor in aanmerking komt. Dit scheelt u mogelijk honderden euro’s. Het Noordelijk Belastingkantoor kan u verder helpen.

Meer informatie over kwijtschelding vindt u op de website van de Rijksoverheid.