Vaart eruit

23.1.006 Stadsontwikkeling

Trefwoorden: behandel-/reactietermijn, verkeer

Een man vindt dat er te hard gereden wordt in zijn straat, de gemeente zegt toe snelheidsdisplays te plaatsen en mogelijk nog meer metingen te verrichten. De uitkomsten hiervan zou de gemeente delen met de man. Als de man 4 maanden en een herinneringsmail later nog niets heeft gehoord, stapt hij naar de ombudsman.

Klachtonderzoek en excuses
Tijdens onderzoek van de ombudsman erkent de gemeente dat zij haar eerste toezegging om de meetgegevens te delen, niet is nagekomen. De gemeente is het vergeten en biedt hiervoor excuses aan.

Verder laat de gemeente de ombudsman weten dat zij binnen een week contact op zal nemen met de man. Er bestaat de mogelijkheid om tijdelijk bloembakken in de straat te plaatsen, die de snelheid zouden kunnen afremmen. De ombudsman geeft deze toezegging aan de man door. Een maand later heeft de man nog niets gehoord.

Als de ombudsman hier navraag naar doet, blijkt dat de gemeente het aangekondigde contact met de man over de bloembakken is vergeten. Wederom biedt de gemeente excuses aan. De ombudsman beoordeelt dit als onbetrouwbaar handelen.

Contact
Inhoudelijk reageert de gemeente op de oorspronkelijke vragen van de man, waarbij ze eindelijk de meetgegevens deelt. De man heeft hier een aantal nadere vragen over. De contacten tussen de man en de gemeente zijn tot nu toe óf schriftelijk óf via de ombudsman gelopen. Daarom doet de ombudsman de aanbeveling aan de gemeente om de man uit te nodigen voor een gesprek om de vragen, inclusief eventuele nadere vragen, direct te beantwoorden.

(Geen) maatregelen
Naar aanleiding van de verschillende onderzoeken ziet de gemeente nog geen aanleiding om snelheidsbeperkende maatregelen te treffen. De metingen tonen dat de snelheid onder de kritieke waarde ligt die is toegestaan volgens de huidige richtlijnen. Naar aanleiding van de zorgen van de man heeft de gemeente wel gekeken naar aanpassingsmogelijkheden in de vorm van een plaatselijke wegversmalling: de tijdelijke bloembakken. Dit zou het onveiligheidsgevoel kunnen verkleinen, daadwerkelijke gevolgen voor de gereden snelheid verwacht de gemeente hier op basis van de meetgegevens niet.
Dat de gemeente hierover in gesprek wil met de buurtbewoners geeft aan dat de gemeente de klacht serieus neemt. Het is daarbij wel ontzettend jammer dat weer vergeten is daadwerkelijk contact op te nemen met de man. Dit bevordert het herstel van vertrouwen niet.

De gemeente heeft de aanbeveling voor een gesprek met de man overgenomen.