Twee procedures door elkaar

23.7.006 Noordelijk Belastingkantoor

Trefwoorden: informatieverstrekking, kwijtschelding

Een man is niet te spreken over de gang van zaken bij het Noordelijk Belastingkantoor (NBK). Hij heeft telefonisch een betalingsregeling met het NBK getroffen. Nadat hij 2x het maandbedrag heeft betaald, krijgt hij een brief waarin staat dat hij de aanslag binnen 7 dagen moet betalen. De man voelt zich enorm onder druk gezet. Hij gaat met de brieven naar het NBK. Daar krijgt hij te horen dat de gestelde termijn van 7 dagen niet klopt. Om toch van de belasting af te zijn, sluit hij een lening af en betaalt het nog openstaande bedrag in een keer.
Omdat de man de gang van zaken bijzonder vindt, gaat hij naar de ombudsman.
Die legt de klacht voor aan het NBK. Het NBK laat weten dat er naast de betalingsregeling ook een kwijtscheldingsverzoek van de man in behandeling was. In de brief met de uitkomst daarvan stond dat de man het openstaande bedrag binnen 7 dagen moet betalen. Daarbij is er niet gekeken naar de betalingsregeling en dat had wel gemoeten. In de brief over de kwijtschelding had moeten staan dat aan hem geen kwijtschelding wordt verleend, maar dat hij de betaalafspraak die hij heeft, kan voortzetten. Toen de man op de 7de dag aan de balie kwam is dit aan hem uitgelegd en zijn hem excuses aangeboden. Aangezien de ombudsman de uitleg kan volgen, sluit ze de zaak. De man meldt dat het hem wel is uitgelegd, maar dat hij geen excuses heeft gehoord.