Te veel hardrijders in de straat

23.1.004 Stadsontwikkeling

Trefwoorden: verkeer

Een echtpaar maakt zich zorgen over de aangekondigde herinrichting van hun straat. Ze zouden graag zien dat het verkeer wordt afgeremd. Er gaat veel (sluip)verkeer door hun straat op weg naar het Kindcentrum verderop in de wijk. Hoewel de wijk een 30 km/u zone is, wordt er veel te hard gereden. Hierdoor is de veiligheid in het geding en kunnen kinderen niet buiten spelen. Het echtpaar doet de suggestie om meer toegangswegen tot de wijk open te stellen voor autoverkeer, zodat de drukte meer verspreid wordt.

Toegangswegen

In haar reactie aan de ombudsman legt de gemeente uit dat zij uitgaat van het vastgestelde bestemmingsplan. Ook zal het realiseren van extra toegangen tot de wijk geen oplossing bieden. Het probleem zal zich enkel verplaatsen, nog afgezien van de verkeerskundige inpasbaarheid binnen de beperkte ruimte. Hoewel de gemeente met deze uitleg niet tegemoetkomt aan de wens van het echtpaar, is de uitleg naar het oordeel van de ombudsman voldoende inzichtelijk.

Verkeersremmers

Hierover laat de gemeente weten dat het verkeer volgens het huidige inrichtingsplan elke 100 meter een snelheidsremmende maatregel tegenkomt. Het geplande verkeersplateau bij verzoekers woning moet nog worden aangelegd en om verzoekers tegemoet te komen wil de gemeente verderop in hun straat een extra verkeersdrempel aanleggen. Als de ombudsman ter plaatse onderzoek doet, blijkt dat een deel van het inrichtingsplan al is uitgevoerd en dat in dit deel een van de geplande verkeersplateau’s ontbreekt. Waarom dit zo is, kan de gemeente echter niet achterhalen. Zij zegt toe dat deze verkeersdrempel alsnog wordt aangelegd. De gemeente is van mening hiermee voldoende in verkeersremmers te voorzien.  Met het plaatsen van een extra drempel laat de gemeente naar het oordeel van de ombudsman zien naar het echtpaar te luisteren. Volgens de gemeente zouden deze snelheidsbeperkende maatregelen voldoende moeten zijn. Of dat ook het geval is, zal echter uit de aangekondigde metingen moeten blijken. Overigens, zo geeft de gemeente aan zal een deel van de weggebruikers hard blijven rijden, ondanks de snelheidsremmers.