Taalbarrière

23.1.058 Publieke Dienstverlening 
Trefwoorden: nationaliteit, BRP

Een man komt bij de ombudsman. Omdat de man slecht Nederlands spreekt, heeft de ombudsman veel moeite om te begrijpen wat de man wil. Uiteindelijk lijkt de klacht te gaan over dat de geldigheidsdatum van de verblijfsvergunning niet in de Basis Registratie Personen (BRP) staat en de gemeente deze informatie volgens de man niet bij de IND wil opvragen. De man bevestigt meerdere keren dat dit zijn klacht is. De ombudsman vraagt zich af of dit echt de klacht is van de man. Op de verblijfsvergunning van de man staat namelijk de geldigheidsdatum tot begin 2025. Hiervoor is contact met de IND niet nodig. Om meer duidelijkheid te krijgen, belt de ombudsman met de gemeente.
Van de gemeente hoort de ombudsman dat het de man niet gaat om het ontbreken van een geldigheidsdatum van zijn verblijfsvergunning maar om het ontbreken van een nationaliteit. In de BRP staat dat de nationaliteit van de man onbekend is. De man stelt dat hij wel degelijk een bepaalde nationaliteit heeft en wil die in de BRP opgenomen hebben. De gemeente heeft de man meerdere keren uitgelegd dat hij daarvoor een wijzigingsverzoek moet doen en documenten moet inleveren waaruit blijkt dat hij uit het land komt waarvan hij zegt dat hij ervandaan komt. Dat hoeven geen originele documenten te zijn. Tot dan toe heeft de man geen documenten ingeleverd. Daardoor kan de gemeente niet bepalen welke nationaliteit hij heeft.
De gemeente heeft gebeld met de IND. Ook bij de IND is de nationaliteit van de man onbekend. Het is dus niet zo dat de gemeente geen informatie heeft opgevraagd bij de IND. De gemeente heeft tegen de man gezegd dat hij samen met iemand van WIJ Groningen of Humanitas moet langskomen. Dan kan de gemeente met hem bespreken hoe hij ervoor kan zorgen dat zijn nationaliteit in de BRP gewijzigd wordt. Zij kan hierin zelf niets voor de man betekenen.
Omdat de man al vaker het kantoor van de ombudsman heeft bezocht en het vanwege de taalbarrière steeds lastig was om te achterhalen waarvoor hij kwam, adviseert de ombudsman de man om een volgende keer een tolk mee te nemen.