Ruimte opgeslokt door deelfietsen en -scooters

23.1.038 Stadsontwikkeling
Trefwoorden: vergunning, gebruik openbare ruimte

Een ondernemer neemt contact op met de ombudsman omdat zij last heeft van geparkeerde fietsen en scooters op de stoep voor en naast haar zaak die haar eigen terrein is. Het betreft elektrische huurvoertuigen van verschillende aanbieders. De voertuigen veroorzaken overlast voor zowel de ondernemer, haar klanten als haar onderhuurder. Klanten kunnen hun fiets niet bij de zaak kwijt, en ook de bushalte voor de zaak wordt soms geblokkeerd door de (brom)fietsen. De vrouw stelt dat de overlast het gevolg is van het instellen van een “groen gebied” door de gemeente voor en naast haar zaak. Daar mogen 4 verschillende verhuurbedrijven met een vergunning hun voertuigen vrijelijk parkeren. De vrouw heeft zowel met de verhuurbedrijven als de gemeente contact gehad, maar dat leidt niet tot een oplossing.

Betere werkinstructies

De gemeente laat in een reactie aan de ombudsman weten dat de meldingen van de vrouw helaas niet bij de medewerker deelmobiliteit terecht zijn gekomen. De gemeente past daarom de werkinstructies voor het Klant Contact Centrum aan, zodat meldingen over het onderwerp deelmobiliteit voortaan ook terecht komen bij de juiste medewerkers. De gemeente erkent hiermee dat zij haar organisatie op dit punt niet op orde had.

Verschil fietsen en scooters

De gemeente legt verder uit dat er rondom de zaak een virtuele parkeerzone is aangewezen voor deelfietsen. Echter niet voor deelscooters, die mogen bijna overal in de gemeente worden geparkeerd. Omdat de virtuele parkeerzone is gesitueerd op eigen terrein neemt de gemeente contact op met de verhuurbedrijven met het verzoek om de virtuele parkeerzone bij de zaak van de vrouw direct te verwijderen. Dit gebeurt en de vrouw geeft aan dat zij inderdaad een stuk minder overlast ervaart. Deze handelswijze van de gemeente is netjes.

Wat betreft de deelscooters is het ingewikkelder. Deze aanbieders hebben namelijk tot 31 oktober 2023 een vergunning om bijna overal te parkeren, zolang zij de doorgang niet blokkeren. Bij de nieuwe vergunningverlening per 1 november 2023 heeft de gemeente meer controle over waar deelscooters wel en niet mogen parkeren. De gemeente zegt toe te zullen zorgen dat de stoep bij de zaak van de vrouw ook voor deelscooters niet als virtuele parkeerzone aangewezen wordt.

Foutparkeren melden

Als er problemen zijn met hinderlijk parkeren van een deelscooter dan kan de vrouw contact op nemen met de betreffende aanbieders omdat zij verantwoordelijk zijn voor het parkeergedrag van hun gebruikers. Omdat de vrouw maar geen contact met de aanbieders kreeg, biedt de gemeente aan om contact op te nemen met de aanbieders van de deelscooters. Om hinderlijk parkeergedrag te kunnen aanpakken is het echter wel nodig om foto’s te hebben van foutgeparkeerde deelscooters waarop het kenteken duidelijk zichtbaar is. Deze informatie is nodig om de laatste gebruiker te kunnen identificeren.