Plots geen automatische kwijtschelding meer

23.7.002 Noordelijk Belastingkantoor

Trefwoorden: kwijtschelding

Een man ontvangt tot 2023 automatisch kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen nadat hij van de gemeente de individuele inkomenstoeslag heeft ontvangen. Hoewel hij nog steeds een individuele inkomenstoeslag krijgt, ontvangt hij in 2023 niet automatisch de kwijtschelding. En dit zonder enig bericht van het Noordelijk Belastingkantoor (NBK). Hij begrijpt niet waarom en gaat naar de ombudsman.

Gewijzigde verordening
Bij de ombudsman laat hij een brief zien van het Noordelijk Belastingkantoor (NBK) waarin staat dat er een nieuwe verordening is en hierin is de regel over de individuele inkomenstoeslag komen te vervallen. Daarmee is volgens het NBK geen reden meer om (automatisch) kwijtschelding te verlenen. De ombudsman constateert dat dit punt inderdaad is aangepast in de nieuwe ‘Kwijtscheldingsverordening gemeentelijke belastingen 2023’. Zij informeert de wethouder over de wijziging en de gevolgen ervan. Deze laat weten het uit te gaan zoeken.

Verschillend geïnterpreteerd
Ook start de ombudsman een klachtonderzoek bij het NBK. Uit de informatie van de gemeente en het NBK blijkt dat die van mening verschillen over de uitleg van de oorspronkelijke regeling. Volgens de gemeente hield deze in dat iedereen die een individuele inkomenstoeslag ontving, recht had op een volledige kwijtschelding.

Het NBK legt de oude regeling anders uit. Namelijk dat er eerst op basis van het inkomen en vermogen recht op kwijtschelding werd vastgesteld en daarna pas gekeken werd of iemand individuele inkomenstoeslag ontving. In de praktijk voerde het NBK de regeling tot 1 januari 2023 echter uit zoals de gemeente deze bedoelde. Het ontving zelfs elk jaar van de gemeente een lijst met personen die een individuele inkomenstoeslag kregen. Op basis daarvan werd automatisch volledige kwijtschelding verleend.

Nieuwe oude situatie
Vanaf 1 januari 2023 ontving het NBK de lijst niet meer van de gemeente, omdat het onderdeel over de individuele inkomenstoeslag was vervallen in de nieuwe verordening. De gemeente stelt dat het met de aanpassing van de verordening niet de bedoeling was dat het NBK in de praktijk anders te werk zou gaan. Zij vindt nog steeds dat iedereen die een individuele inkomenstoeslag ontvangt, automatisch volledige kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen moet krijgen.

Het NBK laat vervolgens weten dat het kwijtscheldingsbeleid zoals dat vóór 2023 werd uitgevoerd weer zal worden toegepast. Dit betekent dat de man én alle andere personen die individuele inkomenstoeslag ontvangen, weer volledige kwijtschelding krijgen. De klacht blijkt dus erg zinvol te zijn geweest. De gemeente is van plan om voor 2024 een nieuwe verordening vast te stellen, met daarin de juiste tekst. De ombudsman blijft dit met belangstelling volgen.