Platgetreden groenstrook

23.1.055 Stadsontwikkeling
Trefwoorden: toezegging, gebruik openbare ruimte

Een vrouw stoort zich eraan dat de groenstrook tussen haar huis en dat van de achterburen platgetreden wordt en dat er bouwwerken zoals schuttingen geplaatst worden. Zij vindt het niet prettig om hier tegenaan te moeten kijken en wil dat de gemeente de oorspronkelijke groene haag herstelt. Dit speelt al een poos. Na een poging tot buurtbemiddeling is er dit jaar eindelijk een en ander aangeplant. Naar de mening van de vrouw is het niet veel: ‘maar wat plantjes’. De planten en struiken werden echter al snel weggehaald of platgetreden. Als de vrouw dit meldt aan de gemeente vraagt zij of een nieuwe poging tot buurtbemiddeling een optie is. Daarna wordt het stil van de kan van de gemeente. De vrouw wil dat de gemeente doorpakt, de sfeer in de buurt verziekt.

In haar reactie aan de ombudsman laat de gemeente weten dat ze zich niet herkent in het beeld van de vrouw. Door middel van het aanschrijven van betrokkenen en het zoeken van gesprek is lange tijd geprobeerd om tot een oplossing te komen. De gemeente maakt uitgebreid duidelijk wat zij hier allemaal voor gedaan heeft en wanneer. Er is tot 3 keer toe beplanting (geen plantjes maar flinke struiken) aangelegd die elke keer weer verwijderd werd. De ombudsman constateert dat de gemeente wel degelijk naar de vrouw heeft geluisterd en haar best heeft gedaan om een oplossing te vinden. Er zijn echter ook momenten waarop zij niet heeft doorgepakt waardoor vertraging ontstond. De gemeente erkent dit en biedt haar excuses aan.

Helaas heeft alle moeite niet geleid tot het gewenste resultaat van een gesloten groenstrook zonder paadjes. Naar aanleiding van het onderzoek van de ombudsman zet de gemeente per direct een handhavingstraject in. Dit gaat tijd kosten, er moet onder meer onderzoek ter plaatse gedaan worden, omwonenden worden bevraagd en er kan op een uiteindelijk besluit nog een bezwaar- en beroepsprocedure volgen. Het kan dus wel even duren voordat duidelijk wordt wat dit traject gaat opleveren. Daarom geeft de ombudsman de gemeente in overweging om de vrouw op de hoogte te houden van de voortgang van het traject.